Công phiếu nuôi quân....

Séc, ngân phiếu, trái phiếu, công phiếu, công thải, công khố phiếu, kỳ phiếu, tiền phiếu, phiếu thay ngoại tệ ...
Post Reply
User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Công phiếu nuôi quân....

Post by Ngọc Hải » Fri 10 Aug, 2007 8:04 am

Bác 9PN có tờ Công phiếu nuôi quân 5000 đ hay quá....
Tôi cũng chỉ mới nhìn thấy loại này bằng giấy mẫu của bác TTK trước đây đưa lên diễn đàn. Bác nào có loại này đưa lên để anh em cùng chiêm ngưỡng.

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=805

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Fri 10 Aug, 2007 2:34 pm

Khoản 6 năm trước, tôi có dịp thất tờ 5000 loại này, nhưng người bán muốn bán chung cả bộ tiền với giá rất cao.

Hoan hô anh Chính có được tấm 5000 này.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 10 Aug, 2007 4:03 pm

Chim Việt wrote:Khoản 6 năm trước, tôi có dịp thất tờ 5000 loại này, nhưng người bán muốn bán chung cả bộ tiền với giá rất cao.

Hoan hô anh Chính có được tấm 5000 này.
Bác Chim Việt ơi...
Tờ này mới mua được trên Ebay sau chuyến "Du Hý". Không biết tờ này có mờ không mà rân sưu tầm hỏng thấy. Tại vì giá....quá thấp nên Chín liều đánh thật cao cho "Xum Họp Gia Đình" nên cuối cùng cũng giá....bèo. Chỉ có 5 người tố trong đó hình như có 1 người sưu tầm vì thấy ID (Voxx82) cũng hơi quen. Chín có liên lạc người bán để mua thêm và chia sẽ anh em nếu họ có nhưng người này bảo là chỉ có 1 tờ vì người ta bán 1 lô tiền cụ Hồ cùng với tờ này... :oops: :oops: :oops:

Tờ bạc có.....hồn hay người mua có duyên với nó.... :lol: :lol: :D :D :o :o
Ngọc Hải wrote:Tôi cũng chỉ mới nhìn thấy loại này bằng giấy mẫu của bác TTK trước đây đưa lên diễn đàn. Bác nào có loại này đưa lên để anh em cùng chiêm ngưỡng..
Bác BP cũng có nhiều hàng độc lắm....không chừng bác BP đã có rồi nhưng chưa scan được vì rừng U-Minh đang có mưa..... :lol: :lol: Ai có số phone của bác BP thì ALÔ bác BP thử đi....

.

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Fri 10 Aug, 2007 6:24 pm

Ghen tị với bác quá bac 9PN ơi, hàng rẻ đẹp cứ ùn ùn kiếm bác :lol:

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 10 Aug, 2007 7:16 pm

viet-numis wrote:Ghen tị với bác quá bac 9PN ơi, hàng rẻ đẹp cứ ùn ùn kiếm bác :lol:
Tại vì ông Giời thương hại sau chuyến đi VN....híc..híc...
.... Ông bảo là nhìn cái mặt là biết túi quần....hơi nhẹ....mà cũng bầy đặt vào Ebay...nên ông làm mờ mắt những rân siêu tầm...để Chín mua được....


.
Last edited by 9PN on Mon 19 Jan, 2009 4:41 am, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 19 Jan, 2009 4:26 am

Image
Image


Image
Image

Image
Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 19 Jan, 2009 4:34 am

Góp thêm 2 tờ đã cắt cuốn.
Không chừng những tờ này đã được dân đóng góp mà không dám để tên trong hoàn cảnh thời chiến... :wink: :wink:Image
Image


Image
Image

Phiếu truyền đơn thì cũng không tha tờ bạc nào cả.... :lol: :P :lol:
Nếu các bạn thấy số sê ri H 05320 là biết giả khỏi xem mặt sau...


Image

9PN tự ý đục bỏ 1 số chử..

Image.

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Sat 09 Oct, 2010 11:56 pm

http://www.google.com.vn/url?sa=t&sourc ... Ws0HLfkXswỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34 /BC-UBND Tam Kỳ, ngày 08 tháng 4 năm 2010


BÁO CÁO

Kết quả giải quyết khiếu nại việc thanh toán các khoản Nhà nước
nợ nhân dân trong kháng chiến từ ngày 01/01/2007 đến 31/12/2009


Thực hiện Công văn số 1536/BTC-TTr ngày 02/2/2010 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại việc thanh toán các khoản Nhà nước nợ nhân dân trong kháng chiến từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2009 và kiến nghị một số vấn đề cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Những năm qua, UBND tỉnh Quảng Nam, các đơn vị, địa phương của tỉnh có nhận được một số đơn khiếu nại của người dân đề nghị thanh toán các khoản Nhà nước nợ nhân dân trong kháng chiến. Đơn khiếu nại gồm nhiều nội dung như đề nghị thanh toán công phiếu nuôi quân do Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phát hành; thanh toán các khoản chính quyền cách mạng vay vàng, vay lúa, mượn phương tiện vận chuyển...

Tổng số đơn khiếu nại phát sinh từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2009 là 08 đơn (trong đó: 7 đơn gửi UBND tỉnh và các ngành của tỉnh; 01 đơn gửi cho UBND huyện).


II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Năm 2007

Tổng số đơn khiếu nại: 05 đơn;
Số đơn đã giải quyết: 05 vụ;
Số đơn đã giải quyết nhưng còn bị khiếu nại: không;
Số đơn chưa giải quyết: không.

2. Năm 2008

Tổng số đơn khiếu nại: 01 đơn;
Số đơn đã giải quyết: 01 đơn;

Số đơn đã giải quyết nhưng còn bị khiếu nại: không;
Số đơn chưa giải quyết: không.

3. Năm 2009:

Tổng số đơn khiếu nại: 02 đơn;
Số đơn đã giải quyết: 02 đơn;
Số đơn đã giải quyết nhưng còn bị khiếu nại: không;
Số đơn chưa giải quyết: không.

( Có phụ lục chi tiết kèm theo)

IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI
VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Từ năm 2007 đến năm 2009, đơn khiếu nại đề nghị thanh toán các khoản Nhà nước nợ nhân dân trong kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không nhiều; tuy nhiên, hằng năm đều có phát sinh.

Qua giải việc quyết khiếu nại, UBND tỉnh Quảng Nam có nhận xét đánh giá như sau:

1. Đối với khiếu nại thanh toán công phiếu nuôi quân

Công phiếu nuôi quân trước đây ghi giá 200 đồng (tương ứng 10 kg gạo). Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (Công văn số 8271/BTC-HCSN ngày 11/6/2009) thì căn cứ vào giá thóc ghi trên công phiếu để quy đổi vốn công phiếu ra thóc; việc tính lãi theo tỷ lệ quy định 3% hoặc 4% cho thời hạn 5 năm đã ghi trên công phiếu và trên cơ sở số vốn đã quy ra thóc; giá thóc thanh toán theo bình quân trên thị trường tại địa phương do Sở Tài chính xác định tại thời điểm thanh toán.

Theo văn bản hướng dẫn trên, thì việc thanh toán cho người dân là quá thấp (Trong năm 2009, Ông Huỳnh Tài trú tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đề nghị thanh toán 02 công phiếu nuôi quân số tiền 400 đồng, tương ứng 20 kg gạo; khi thanh toán: quy đổi được 24 kg gạo tính cả gốc và lãi, số tiền được thanh toán là 312.000 đồng).

Vì vậy, tuy đã được thanh toán, nhưng vì mức chi trả quá thấp nên dẫn đến người dân không đồng tình.

2. Đối với khiếu nại vay, mượn khác

Hầu hết đơn khiếu nại phát sinh từ năm 2007 đến 2009 do con của những người cho Chính quyền cách mạng vay, mượn khiếu nại (do cha, mẹ là người trực tiếp cho vay, mượn đã chết); nội dung khiếu nại: Chính quyền cách mạng vay mượn vàng, lúa, phương tiện vận chuyển...

Theo Công văn số 4480 TC/HCSN ngày 13/02/1997 của Bộ Tài chính quy định: “Chỉ thực hiện trợ cấp cho đối tượng (vợ hoặc chồng) trực tiếp cho Nhà nước vay mượn mà còn sống chứ không trợ cấp cho con cháu, vì đây không là khoản được Nhà nước trả nợ nên không được thừa kế” và Công văn số 3437 TC/HCSN ngày 09/9/1998 của Bộ Tài chính quy định: “thời hạn để giải quyết trả nợ dân kết thúc kể từ ngày 31/12/1998”. Vì vậy, các đơn khiếu nại không được chấp nhận thanh toán.

Tuy không tiếp tục khiếu nại nhiều lần, nhưng người dân không đồng thuận với các văn bản quy định trên.III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Từ thực tế trên, để đảm bảo quyền lợi của nhân dân, UBND tỉnh Quảng Nam có một số kiến nghị như sau:

1. Xem xét, tăng mức thanh toán đối với công phiếu nuôi quân.

Công phiếu nuôi quân ghi giá 200 đồng (tương ứng 10 kg gạo), tuy nhiên giá trị của từng thời điểm khác nhau nên khó để so sánh; vì vậy, không nên sử dụng giá gạo hoặc thóc để thanh toán mà dùng tiêu chí khác thích hợp hơn, tránh thiệt thòi cho người dân.

2. Các khoản vay mượn của Chính quyền cách mạng trước đây, nếu người dân có đủ chứng từ gốc, hoặc những người trước đây có trách nhiệm còn sống xác nhận, thì cần phải được xem xét giải quyết, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân (cần quy định bổ sung thời hạn giải quyết nợ dân, để giải quyết dứt điểm).

3. Nếu người trực tiếp cho vay mượn đã mất, con của họ khiếu nại mà chứng từ cho vay mượn đủ điều kiện để thanh toán; thì cần có quy định cụ thể hỗ trợ một phần, để đảm bảo quyền lợi cho người dân.


Trên đây là báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam về kết quả giải quyết khiếu nại việc thanh toán các khoản Nhà nước nợ nhân dân trong kháng chiến từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2009.


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH.
(D:\Hai KTTH\Nam 2010\bao cao\bao cao thanh toan no dan.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã kýĐinh Văn Thu
PHỤ LỤC
Giải quyết đơn thư khiếu nại về thanh toán các khoản Nhà nước
nợ nhân dân trong kháng chiến (từ năm 2007 đến năm 2009)

(Kèm theo báo cáo số 34 /BC-UBND ngày 08 /4/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT Nội dung đơn khiếu nại Nội dung giải quyết khiếu nại
I Năm 2007 ( 5 đơn)101 đơn của bà Lê Thị Phạm (Nguyên quán: xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, Quảng Nam; hiện trú tại: 96 Phan Chu Trình, TP Đà Nẵng) với nội dung: Đề nghị cơ quan chức năng trả lại bà số tiền mà chính quyền Cách mạng lâm thời miền Nam đã nợ khi mua của bà 500 ang lúa.
Không chấp nhận giải quyết đơn của bà, lý do:
- Không có chứng từ gốc xác nhận chính quyền Cách mạng lâm thời miền Nam đã nợ khi mua lúa của bà để làm cơ sở thanh toán;
- Thời hạn để giải quyết trả nợ dân đã kết thúc kể từ ngày 31/12/1998.
2

Đơn khiếu nại của ông Trần Văn Hội (hiện trú tại số 381-Sơn Phô I, đường Cửa Đại, phường Cẩm Châu, thị xã Hội An) với nội dung: Xin giải quyết khoản Nhà nước vay mượn vàng của cha ông là ông Trần Phát.

Không xem xét giải quyết đơn của ông Trần Văn Hội, lý do:
- Chứng từ gốc về khoản Nhà nước đã vay của cha ông (ông Trần Phát) 15 lượng vàng trong kháng chiến chữ bị nhòa, không rõ.
- Người trực tiếp cho mượn là ông Trần Phát cha ông Trần Văn Hội nay đã mất, do đó theo quy định ông Hội không thuộc đối tượng được Nhà nước thanh toán trả nợ;
- Thời hạn để giải quyết trả nợ dân đã kết thúc kể từ ngày 31/12/1998.
3

- Đơn khiếu nại của bà Lê Thị Phước (hiện trú tại tổ 3, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ) với nội dung: Xin giải quyết khoản Nhà nước mượn đất vườn làm kênh Ba Kỳ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

không xem xét giải quyết đơn của bà Lê Thị Phước, lý do:
- Theo quy định tài sản của bà không thuộc đối tượng được Nhà nước thanh toán trả nợ (Thông tư số 21-TC/HCVX ngày 01/12/1997; Thông tư số 25-TC/HCVX ngày 28/5/1985 của Bộ Tài chính)
4
- Đơn khiếu nại của ông Võ Hồng Phước (hiện trú tại khu dân cư số 04, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ) với nội dung: Xin giải quyết khoản Nhà nước nợ mẹ ông là bà Bùi Thị Lữ (nay đã chết) 01 chiếc ghe bầu có trọng tải 300 tạ.

Không xem xét giải quyết đơn của ông Phước, lý do:
- Việc gia đình ông Phước cho nhà nước mượn một chiếc ghe bầu có trọng tải 300 tạ không có giấy biên nhận cụ thể;
- Người trực tiếp cho mượn là bà Bùi Thị Lữ (Tân) mẹ ông Phước đã mất, do đó theo quy định ông không thuộc đối tượng được Nhà nước trợ cấp (công văn số 4480 TC/HCSN ngày 13/12/1997 của Bộ Tài chính);
- Thời hạn để giải quyết trả nợ dân đã kết thúc kể từ ngày 31/12/1998 (công văn số 3437 TC/HCSN ngày 9/9/1998 của Bộ Tài chính).


5
- Đơn khiếu nại của ông Đỗ Đình Tri (hiện trú tại số 265 Nguyễn Duy Hiệu, phường Sơn Phong, thị xã Hội An) với nội dung: Xin kinh phí sửa nhà để thờ cúng cha mẹ; ngôi nhà cha mẹ ông cho Nhà nước mượn làm cơ quan bị giặt Pháp đốt ngày 16/5/1950.

Không xem xét giải quyết đơn của ông Đỗ Đình Tri, lý do:
- Theo quy định ngôi nhà của cha mẹ ông cho Nhà nước mượn bị giặt Pháp đốt ngày 16/5/1950 không thuộc diện được Nhà nước thanh toán;
- Người trực tiếp cho mượn là cha mẹ ông (đã mất), nên ông không được thanh toán trả nợ.

II Năm 2008 (01 đơn)
1
Đơn khiếu nại của ông Trần Đình Thạnh (hiện trú tại số 30 đường La Hối, khối An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An) với nội dung: Xin giải quyết khoản Nhà nước trưng dụng chiếc ghe của cha ông là ông Trần Đình Sý (nay đã chết) phục vụ kháng chiến chống Pháp.

Không xem xét giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Đình Thạnh, lý do:
- Người trực tiếp cho mượn là ông Trần Đình Súy (cha ông Trần Đình Thạnh) đã mất, do đó theo quy định ông Trần Đình Thạnh không thuộc đối tượng được Nhà nước trả nợ;
- Thời hạn để giải quyết trả nợ dân kết thúc kể từ ngày 31/12/1998 (công văn số 3437 TC/HCSN của Bộ Tài chính)
III Năm 2009 (02 đơn)
1
Ông Huỳnh Tài (trú tại thôn 1, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn) kiến nghị về việc thanh toán 02 công phiếu nuôi quân năm 1964, mệnh giá 200 đồng của gia đình ông; trường hợp này, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn thanh toán cụ thể.


- Đã có văn bản hướng dẫn UBND huyện Nông Sơn thực hiện thanh toán trực tiếp cho ông Huỳnh Tài đúng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính (công văn số 1191/STC-TTr ngày 18/8/2009 của Bộ Tài chính)
2
Ông Nguyễn Quang Vinh (trú tại thôn Kỳ Trân, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện Thăng Bình, UBND huyện Thăng Bình có tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 13/8/2009 gửi Sở Tài chính xem xét giải quyết. Nội dung đơn: Đề nghị hỗ trợ bù đắp lại giá trị chiếc ghe của cha mẹ ông Vinh đã cho chính quyền cách mạng mượn.
Không xem xét giải quyết đơn của ông Nguyễn Quang Vinh, lý do :
- Người trực tiếp cho mượn là ông Nguyễn Tư và Nguyễn Thị Chung (cha mẹ ông Vinh), do đó theo quy định ông Vinh không thuộc đối tượng được Nhà nước thanh toán trả nợ;
- Thời hạn để giải quyết trả nợ dân đã kết thúc kể từ ngày 31/12/1998.
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Sat 09 Oct, 2010 11:57 pm

Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

Post by vominhcuong » Fri 11 May, 2012 6:10 am

Image

Image

Image
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

Post Reply

Return to “Phiếu - Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests