Thùng rác

Các thông báo liên quan đến hoạt động của diễn đàn
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Thùng rác

Post by viet-numis » Wed 12 Nov, 2008 11:08 pm

Thùng rác là nơi chứa những bài không biết xếp vào đâu. Khi nào bốc mùi sẽ được đem đi đổ (không báo trước). Ngoài ra, những thành viên mới có thể dùng thùng rác để tập sử dụng diễn đàn.

Nay kính báo.

http://forum.viet-numis.com/viewforum.php?f=79

Post Reply

Return to “Thông báo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests