Tiền giấy " Bạc tài chính " hay " Giấy bạc cụ Hồ "

Post Reply
User avatar
Kim Sơn
Posts: 61
Joined: Thu 20 Jul, 2006 6:21 am
Location: Ninh Bình - Việt Nam

Tiền giấy " Bạc tài chính " hay " Gi

Post by Kim Sơn » Fri 11 Aug, 2006 2:07 pm

Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Trong giai đoạn 1945 - 1951 nước ta chưa có hệ thống ngân hàng, chính phủ giao cho bộ tài chính phát hành tiền nên thường gọi là Tiền tài chính hay Giấy bạc tài chính. Hình ảnh Bác Hồ được đưa vào tất cả các mẫu tiền nên dân còn gọi là Giấy bạc cụ Hồ
Ngày 31 tháng 1 năm 1946. Chính phủ ra sắc lệnh số 18/SL phát hành giấy bạc Việt Nam từ Nam trung bộ trở vào
Ngày 13 tháng 8 năm 1946. Chính phủ ra sắc lệnh số 154/SL phát hành giấy bạc Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở ra
Ngày 23 tháng 11 năm 1946. Giấy bạc Việt Nam được phát hành trong cả nước
Ngày 15 tháng 5 năm 1947. Chính phủ ra sắc lệnh số 48/SL. Cho phép lưu hành trong cả nước giấy bạc 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 500 đông.

Giới thiệu những tờ IN KIỂU của UBKC - HC Nam Trung Bộ
( In kiểu là cách gọi khác của Giấy bạc mẫu )

Giấy bạc mười đồng :
Loại Giấy Rơm Có hinh in chìm ngôi sao năm cánh ở giữa có chữ VN. Tờ tiền chưa in Sê ri

Image


Image


Giấy bạc Việt Nam : Năm mươi đồng
Loại giấy Rơm. Hình in chìm ngôi sao năm cánh ở giữa có chữ VN viết cách điệu trong hình tròn. Tiền chưa in sê ri. Dấu của UBKC - HC Nam Trung Bộ

Image

Image

Giấy Mẫu Hai mươi đồng :
Đóng dấu Ấn loát của Bộ tài chính


Image
Last edited by Kim Sơn on Fri 11 Aug, 2006 2:14 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Kim Sơn
Posts: 61
Joined: Thu 20 Jul, 2006 6:21 am
Location: Ninh Bình - Việt Nam

Post by Kim Sơn » Fri 11 Aug, 2006 2:10 pm

Trong điều kiện hết sức khó khăn của cuộc kháng chiến chống Pháp , UBKC - HC Miền Nam Trung Bộ đôi khi không có đủ giấy theo mẫu ( Kiểu ) mà phải dùng loại giấy khác trắng mỏng và mịn hơn để in tiền, loại này không có hình in chìm. Lợi dụng việc này thực dân Pháp in tiền giả để phá hoại Cách mang. Hoa kiều chợ lớn cũng in tiền giả để đưa vào vùng Giải phóng thu mua thóc gạo cây trái. Đối phó với tiền giả , UBHC - KC đã đóng dấu lên đồng tiền : " Đại diện Bộ trưởng tài chính ở Trung Bộ "

Image

Image

User avatar
Kim Sơn
Posts: 61
Joined: Thu 20 Jul, 2006 6:21 am
Location: Ninh Bình - Việt Nam

Post by Kim Sơn » Fri 11 Aug, 2006 2:12 pm

Giới thiệu 1 tờ Giấy mười đồng. Tiền đẹp hơn tiền mẫu ( In kiểu )
( Loại giấy Rơm có hình in chìm )


Image

Image

Giấy bạc Việt Nam năm mươi đồng :


Các bạn xem chữ ký của Bộ trưởng Bộ tài chính
Cả 2 đồng này đều bằng giấy Rơm có hình in chìm


Image

User avatar
Kim Sơn
Posts: 61
Joined: Thu 20 Jul, 2006 6:21 am
Location: Ninh Bình - Việt Nam

Post by Kim Sơn » Fri 11 Aug, 2006 2:18 pm

Giấy bạc Việt Nam 100 đồng : Phát hành năm 1949


Image

User avatar
Kim Sơn
Posts: 61
Joined: Thu 20 Jul, 2006 6:21 am
Location: Ninh Bình - Việt Nam

Post by Kim Sơn » Fri 11 Aug, 2006 2:19 pm

Giấy bạc Việt Nam 100 đồng : ( Mẫu 1 )

Họa sỹ Nguyễn Huyến vễ Trâu và Nông dân
Họa sỹ Lương Văn Tuất và Đào Văn Trung vẽ trang tríImage

Image

Giấy bạc Việt Nam 100 đồng : ( Mẫu 2 )
Kích thước dài hơn mẫu 1. Không có ngôi sao trong ảnh Bác hồ

Họa sỹ Nguyễn Huyến vễ Trâu và Nông dân
Họa sỹ Lương Văn Tuất và Đào Văn Trung vẽ trang trí


Image

Image

User avatar
Kim Sơn
Posts: 61
Joined: Thu 20 Jul, 2006 6:21 am
Location: Ninh Bình - Việt Nam

Post by Kim Sơn » Fri 11 Aug, 2006 2:26 pm

Tiền trùng sê ri

Đây là những mẫu tiền thật có hoàn cảnh đặc biệt , có thể kỹ thuật in tiền lúc đó thô sơ, do lỗi kỹ thuật, máy in không nhảy số
( Đây là ý kiến phỏng đoán của người sưu tầm )


3 mẫu tiền 1 đồng trùng sê ri :

Image

2 mẫu tiền 10 đồng trùng Sê ri :

Image

Những cặp tiền 100 đồng trũng sê ri :

Image

Image

User avatar
Kim Sơn
Posts: 61
Joined: Thu 20 Jul, 2006 6:21 am
Location: Ninh Bình - Việt Nam

Post by Kim Sơn » Fri 11 Aug, 2006 2:28 pm

Giấy bạc 100 đồng Việt Nam : Năm 1949
Chất lượng UNC. Giấy rơm. Hình in chìm ngôi sao 5 cánh

Tích cực chuẩn bị tổng phản công

Image

" Và còn nhiều điều diệu kỳ muốn nói "


Image

User avatar
Kim Sơn
Posts: 61
Joined: Thu 20 Jul, 2006 6:21 am
Location: Ninh Bình - Việt Nam

Post by Kim Sơn » Sat 02 Sep, 2006 11:49 am

Tiền In lỗi

Image
Image

Lỗi thế này mà khi kiểm soát vẫn không đóng dấu in hỏng :

Image
Image

Post Reply

Return to “Kim Sơn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests