Những đồng tiền đẹp

Post Reply
cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Những đồng tiền đẹp

Post by cổ tiền gia » Mon 03 Jul, 2006 5:17 am

Năm 1358 Vua Trần Dụ Tông đổi niên hiệu Thiệu Phong thành Đại Trị (1358 - 1369) và dưới đây là những đồng tiền Đại Trị đời Nhà Trần :
Đại Trị Nguyên Bảo đọc vòng, chữ triện và thảo =D>
Image Image Image

Và đây là đồng Đại Trị Thông Bảo chữ thảo
Image Image Image
Last edited by cổ tiền gia on Sun 09 Jul, 2006 11:26 am, edited 2 times in total.

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Tue 25 Jul, 2006 2:15 pm

Đồng tiền Thuận Thiên Nguyên Bảo

Image Image Image
Image
Image

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Tue 25 Jul, 2006 2:51 pm

Đây là 3 đồng Quang Thuận Thông Bảo
Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng

Image Image Image
Image
:shock: :mrgreen: \:D/

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Tue 08 Aug, 2006 4:11 pm

Tường Phù Nguyên Bảo
(Tiền không chính triều)

Phong cách chữ viết rất ấn tượng

ImageImage

Image
Image

Post Reply

Return to “Cổ Tiền Gia”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests