Đông Dương: Đỉnh Lư 100 Piastres, Pick 51d, mẫu tự A -> Z và khác loại....

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Đông Dương: Đỉnh Lư 100 Piastres, Pick 51d, mẫu t

Post by 9PN » Mon 09 Jun, 2008 7:09 am

Hàng ve chai ở chợ trời, Ebay, và các bác trong diển đàn giúp để có được từ A đến Z .... :P :P :P

Mẫu tự A đến E.


Image
Image
Image
Image
Image

.
Last edited by 9PN on Thu 24 Feb, 2011 6:19 am, edited 4 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Wed 11 Jun, 2008 4:16 am

Mẫu tự F đến K....

Image
Image
Image
Image
Image
Last edited by 9PN on Thu 24 Feb, 2011 6:20 am, edited 2 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Thu 12 Jun, 2008 11:37 pm

Mẫu tự L ===> P

Image
Image
Image
Image
Image.
Last edited by 9PN on Thu 24 Feb, 2011 6:21 am, edited 3 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Thu 03 Jul, 2008 4:05 am

Mẫu Tự Q đến Z.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Last edited by 9PN on Thu 24 Feb, 2011 6:24 am, edited 2 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Tue 22 Jul, 2008 4:18 am

Trong dòng tiền Đỉnh Lư này thì còn có in trên 2 loại giấy khác nhau - mỏng và dày.

Tờ giấy mỏng (Lot A) thì thấy luôn khung hình ông Duplex ra mặt trước của tờ bạc......


Image
Image

Còn về mực in khác màu thì các bác xem lại từ A đến Z sẽ thấy 1 số tờ in hơi...khác màu... :lol: :P :lol:

Sẽ tiếp tục vì cũng còn nhiều cái lạ trong bộ này... :wink: :wink:
.
Last edited by 9PN on Thu 24 Feb, 2011 6:27 am, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 21 Feb, 2011 12:40 am

Những tờ này đã giới thiệu trong mục khác. Bây giờ dọn về phòng trưng bày.
Sorry các bác đã xem lại...:P :lol: :lol: :lol: :P


1) Tờ Specimen chưa số và chử ký.

Image
Image

2) Tờ Annule

Image
Image

3) Tờ Specimen chưa số và chử ký. Dùng giống mẫu nhưng xài ở INDIA thời Pháp thuộc.

Image
Image


.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Thu 24 Feb, 2011 4:47 am

Những tờ này đã giới thiệu trong mục khác. Bây giờ dọn về phòng trưng bày.
Sorry các bác đã xem lại...:P :lol: :lol: :lol: :P


Pick 51a:

Image

1) Tờ Specimen chưa số và chử ký.

Image
Image

2) Tờ Annule

Image
Image
Last edited by 9PN on Fri 06 Jan, 2012 7:14 am, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Thu 24 Feb, 2011 6:28 am

Image
Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 06 Mar, 2011 7:37 pm

Một tờ đỉnh Lư của French India. Xin tạm trú ở đây vì nó TO quá... :P :lol: :lol: :lol: :P
Tờ Specimen chưa số, chử ký và hàng UNC :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Image
Image

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests