DANH MỤC TEM VNCH

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Mon 20 Feb, 2017 8:10 pm

46---Bộ tem Chiến dịch Thế giới cùng chống nạn đói....Cùng tăng gia sản xuất lương thực..:
Image
---Có tem không răng..:
Image
---FDC...:

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Thu 02 Mar, 2017 1:26 pm

47---Bộ tem Tòan dân Bảo vệ Non sông....
Image
---Có tem không răng.:
Image
...FDC..:

Image
:roll: :lol: :shock:
Last edited by nt on Wed 12 Apr, 2017 8:49 pm, edited 1 time in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Wed 08 Mar, 2017 8:07 pm

48---Bộ tem Kỷ niệm 15 năm ngày Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền...
Image
---Có tem không răng..:
Image
---FDC...:

Image

:roll: :lol: :shock:
Last edited by nt on Wed 12 Apr, 2017 9:36 pm, edited 1 time in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Sun 19 Mar, 2017 1:20 pm

49---Bộ tem Chiến Sĩ Cộnh Hoà trong ngày Quốc Khánh VNCH 26-10-1963:
Image
---Có tem không răng...:
Image
---FDC..:

Image

:D :roll: :shock:

Post Reply

Return to “Tem theo chủ đề”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests