DANH MỤC TEM VNCH

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Sun 13 Nov, 2016 10:49 am

17---Bộ tem danh cảnh miền Nam: Viện Bảo Tàng Saigon..:
Image
----Có tem không Răng.:
Image
---Có FDC....:

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Mon 14 Nov, 2016 11:09 pm

18---Bộ tem danh cảnh miền Nam: Dinh Độc Lập Image
----Có tem không răng..:
Image
----FDC....:

Image

:roll: :lol: =D> =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Tue 15 Nov, 2016 12:00 pm

19---Bộ tem danh cảnh miền Nam : Thác Gougah-Dalat:
Image
----Có tem không răng..:
Image
---FDC...:

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Thu 17 Nov, 2016 11:39 am

20---Bộ tem danh cảnh miền Nam : Bãi biển Hà Tiên...
Image
----Có tem không Răng..:
Image
----FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Sat 19 Nov, 2016 10:57 am

21....Bộ tem danh cảnh miền Nam :
--Thảo cầm viên -Saigon.
--Lăng tẩm -Huế
--Bãi biển mũi né -Phan Thiệt
--Lăng Ông Bà Chiểu -Saigon Gia Định.
Image
---Có tem không Răng.:
Image
---FDC...:

Image

:roll: :lol: =D>

eutmm99
Posts: 1
Joined: Sun 06 Nov, 2016 5:38 pm

Post by eutmm99 » Tue 22 Nov, 2016 2:04 pm

Cảm ơn bạn!

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Wed 23 Nov, 2016 12:15 pm

22----Bộ tem Cải Cách Điền Địa:
Image
----Có tem không Răng..:
Image
----FDC...:

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Thu 24 Nov, 2016 11:14 am

23----Khánh thành đường xe lửa xuyên Việt: Saigon -Đông Hà...:
Image
----Có tem Không răng..:
Image
----FDC...:

Image

:lol: :roll: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Fri 25 Nov, 2016 7:40 pm

24---Bộ tem Phát Triển Công Đồng...
Image
----Có tem Không Răng.:
Image
----FDC..:

Image

:lol: :roll: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Sat 26 Nov, 2016 7:14 pm

25---Bộ tem Đạo Luật Gia Đình....Bộ luật tiến bộ xây dựng gia đình một vợ một chồng....hạn chế ly di...:
Image
---Có tem không Răng..:
Image
----FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Tue 29 Nov, 2016 6:22 pm

26---Bộ tem kỷ niệm ngày quốc tế người tỵ nan..:
Image
---Có tem không Răng...:
Image
----FDC...:

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Thu 01 Dec, 2016 6:51 pm

27---Bộ tem Kế hoạch Khu Trù Mật :
Chương trình giúp dân nghèo an cư lạc nghiệp....Rất thành công.
Khu Trù Mật VNCH khác với khu Kinh Tế Mới của CHXHCNVN...:

Image
---Có tem Không răng..:
Image
----FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Fri 02 Dec, 2016 1:37 pm

28---Bộ tem kỷ niệm 100 năm người sáng lập ra tổ chức Hồng Thập Tự Thế Giới: Henri Dunant
Image
---Có tem Không Răng..:
Image
----FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Sat 03 Dec, 2016 3:39 pm

29----Bộ tem về hội nghị Lương Nông quốc tế (FAO) khu vực Đông nam Á tại Saigon:
Image
---Có tem không Răng..:
Image
---FDC...:

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Wed 07 Dec, 2016 11:16 pm

30---Bộ tem kỷ niệm Quốc Khánh lần thứ năm của VNCH:
Image
---Có tem không Răng.:
Image
---FDC...:

Image

:roll: :lol: =D>

Post Reply

Return to “Tem theo chủ đề”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests