Sưu tầm tiền Hoa Kỳ loại Hiếm / Nổi tiếng:Completed series 1929-Type I-Bài số 23

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Sưu tầm tiền Hoa Kỳ loại Hiếm / Nổi tiếng:Com

Post by nt » Thu 13 Dec, 2012 2:45 pm

Tiền US National Currency notes series 1929. Loại tiền nhỏ (Small size). Loai này có hai kiểu I và II...Về design mặt trươc cũng giống như loại tiền ngày nay...!!
Chỉ khác kiểu trình bầy: Hàng chữ ghi nơi phát hành lớn bên trái , dấu của bộ Tài Chánh và Serial numbers mầu Nâu (Brown Treasure Seal). Còn mặt sau thì giồng như tiền ngày nay, nhưng không có hàng chữ "IN GOD WE TRUST" .
Loại tiền này có mệnh giá từ 5 đến 100USD...Tiền do ngân hàng của Tiểu Bang phát hành...!!! Type I gồm:
Mặt trước :
-Tiến 5 USD:Hình Tổng Thống Lincoln ở giữa.
-Tiền 10USD: Hình Tổng Thống Alexander Hamilton ở giữa
-Tiền 20 USD: Hình Tổng Thồng Jackson ở giữa,
-Tiền 50 USD : Hng Tồng Thống Grant ở giữa
-Tiền 100 USD Hình Tổng Thống Franklin ở giữa.
Tên của nhà bank ở bên Trái..Brown seal ở bên Phải và số giấy bạc cũng mầu Nâu..--Type I có số Đặc quyền ngân hàng (Bank Charter numbers) mầu Đen lớn, ln ở hai bên trái và phải.
Mặt sau:
-Tiền 5 USD in hình Lincoln Memorial tại WAS DC.
-Tiền 10 USD in hình toà nhà Treasury Building.
-Tiền 20 USD in hình White Hoe:
-Tiền 50 USD in hình toà Nhà Quốc Hội điện Capital
-Tiền 100 USD in hình Independance Hall
Loại tiền Type I này còn có hai kiều:
-Kiều type I A : Bank Charter Numbers mầu Đen..
-Kiểu type IB : Bank Charter Bank Numbers mầu Nâu....Loại này khá hiếm...

Image
Image
Image
Image
Image
Kỳ sau nói về NCN Type II....:D
:roll: :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest