Tiền nước Miến Điện

Carlos
Posts: 28
Joined: Sun 22 Jan, 2012 10:47 pm
Location: Czech Republic

Post by Carlos » Tue 24 Jan, 2012 10:09 pm

Thì tôi đâu có nói la bác nói, tôi chỉ nói vậy í là đưa hình như thé sẽ dễ bị nhầm lẫn thôi, chứ không có ý gì khác bác ạ :)

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Fri 26 Oct, 2012 2:15 pm

Bổ túc thêm một tờ 20 Kyats series 1958 cho đủ bộ tiền series 1958.....Tờ này khá hiếm..:D

....................Image
....................Image

:lol: :-({|= =D>

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests