USD 1000.0010 và 1000.1101, nhờ các anh định giá dùm ah

Post Reply
MONA LISA1
Posts: 4
Joined: Sun 21 Aug, 2011 7:21 am

USD 1000.0010 và 1000.1101, nhờ các anh định giá dù

Post by MONA LISA1 » Wed 02 Nov, 2011 3:51 pm

Image

Uploaded with ImageShack.us

Image

Uploaded with ImageShack.us

nhờ các anh chị định giá giúp ah, tình hình la e mới sưu tầm được

hotline 0937.538.000
0938.01.29.49

Cuctran
Posts: 391
Joined: Wed 27 Dec, 2006 4:21 am
Location: Houston, Texas

Post by Cuctran » Fri 11 Nov, 2011 8:22 pm

Không có ai định giá thì em xin định trước nha. Sorry, nếu bạn không đồng ý.
2 tờ này ít nhất là $100 đô cho mỗi tờ.....hihihi.....
Chúc các bạn một ngày vui. Have a nice day!!!

Post Reply

Return to “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests