CHO EM HỎI ĐÂY CÓ PHẢI TIỀN XU CỔ KHÔNG ?

Danh nhân, chim, bướm, cá, ... được in trên tiền
Post Reply
thangbeo
Posts: 4
Joined: Wed 22 Jun, 2011 12:20 am

CHO EM HỎI ĐÂY CÓ PHẢI TIỀN XU CỔ KHÔNG ?

Post by thangbeo » Fri 08 Jul, 2011 12:14 pm

em có 1 đồng tiền xu không biết được gọi là cổ không , tình cở nhặt được ở ngoài suốiImage[/img]Image

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Sat 09 Jul, 2011 2:45 am

không phải bạn à
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

thangbeo
Posts: 4
Joined: Wed 22 Jun, 2011 12:20 am

Post by thangbeo » Sat 09 Jul, 2011 11:07 pm

the cho em hoi day lọa tien j dươc không

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sun 10 Jul, 2011 2:03 am

thangbeo wrote:the cho em hoi day lọa tien j dươc không
Là loại CHARM hay là MEDAL TOKEN..:D

thangbeo
Posts: 4
Joined: Wed 22 Jun, 2011 12:20 am

Post by thangbeo » Sun 10 Jul, 2011 3:53 pm

the h hien tai gia tri cua no roi vao khoang bao nhieu vnd vay moi ngươi

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Mon 11 Jul, 2011 12:48 am

Tôi không rõ giá trị chính xác lắm nhưng loại này làm bán cho khách du lịch nhiều, giá cả thì tùy theo họ vớ được gà hay không
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

Post Reply

Return to “Tiền theo chủ đề”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests