Sưu Tầm Tiền Hoa Kỳ Loại Hiếm & nổi tiếng:Completed 20USD series 1928-Bài #19

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Sưu Tầm Tiền Hoa Kỳ Loại Hiếm & nổi tiếng

Post by nt » Sat 24 Jul, 2010 2:47 pm

USD từ tờ 5 cho tới 100 chỉ có series 1928 này là dùng chữ số ( district numbers) thay cho đia chỉ của khu vưc phát hành ..Đây là loại độc một (one of all kinds) trong dòng tiền USD từ trước tới nay.
Nên nó là loại tiền mà các nhà sưu tầm tiền USD ưa thích tìm kiếm...


Các số đó là:
1--Boston.
2--New York.
3--Philadelphia.
4--Cleveland.
5--Richmond.
6--Atlanta.


Image
Image
Image
Image
Image
Image

Còn tiêp...
:lol: =D>
Last edited by nt on Tue 19 Oct, 2010 11:48 am, edited 1 time in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Thu 12 Aug, 2010 8:36 pm

TIẾP THEO 6 DISTRICTS CÒN LẠI:

7---Chicago.
8---Saint Louis.
9---Minneapolis.
10--Kansas City.
11--Dallas.
12--San Francisco.


Image
Image
Image
Image

CÒN THIẾU TỜ Số 11 (DALLAS) Sẽ Bổ TÚC SAU KHI CÓ SUPPLY.

Image


MẶT SAU HÌNH ẢNH GIỐNG NHAU:
Image

:D :-({|= =D>
Last edited by nt on Tue 19 Oct, 2010 11:55 am, edited 1 time in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Thu 14 Oct, 2010 7:57 pm

Đợi khá lâu nay mới mua được tờ thiếu để hoàn tất 12 khu vực của tiền 20USD cho series 1928...:D :roll:

Image

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests