Tiền CHDCNH Lào - Phần 3

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Tiền CHDCNH Lào - Phần 3

Post by Ngọc Hải » Mon 05 Apr, 2010 7:25 am

[color=blue][b][size=200]Bank of laos PDR[/size][/b][/color]

[color=darkblue][b]Tiền đang lưu hành
( Từ 1979 - Nay )[/b][/color]

[b][size=150]1 Kip năm 1979[/size][/b]

[url=http://img405.imageshack.us/i/21894583.jpg/][img]http://img405.imageshack.us/img405/5996/21894583.jpg[/img][/url]
[url=http://img6.imageshack.us/i/69161406.jpg/][img]http://img6.imageshack.us/img6/2493/69161406.jpg[/img][/url]
[url=http://img15.imageshack.us/i/66181735.jpg/][img]http://img15.imageshack.us/img15/8798/66181735.jpg[/img][/url]

[url=http://img88.imageshack.us/i/44697367.jpg/][img]http://img88.imageshack.us/img88/8646/44697367.jpg[/img][/url]
Last edited by Ngọc Hải on Thu 27 May, 2010 8:49 am, edited 2 times in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 18 May, 2010 7:34 am

5 kip năm 1979 :

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 18 May, 2010 7:38 am

10 kip năm 1979 :

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 18 May, 2010 7:41 am

20 kip năm 1979 :

Image

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 18 May, 2010 8:58 am

50 kip năm 1979 :

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 18 May, 2010 9:01 am

100 kip năm 1979 :


Image

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 18 May, 2010 9:03 am

500 kip năm 1988 :

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 18 May, 2010 9:06 am

1000 kip :


Image


Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 18 May, 2010 9:10 am

2000 kip :

Image


Image


Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 27 May, 2010 7:27 am

5000 kip
1 tờ tiền mẫu mặt sau không in specimen

Image

Image

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 27 May, 2010 7:29 am

10 000 Kip

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 27 May, 2010 7:33 am

20 000 Kip

Image

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 27 May, 2010 7:35 am

50 000 Kip

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 27 May, 2010 7:40 am

1000 Kip năm 2008 ( Đã ngừng phát hành )

Image

Image

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Mon 29 Nov, 2010 1:28 am

Nhân dịp kỷ niệm 450 năm thành lập thủ đô Vientiane - CHDCND Lào
Ngân hàng nhà nước lào phát hành tờ tiền mệnh giá 100 000 Kip
( 15 / 11 / 1560 - 15 / 11 / 2010 )
Số lượng phát hành 1.500.000 tờ


Image

Image

Post Reply

Return to “Ngọc Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests