Sưu Tầm Tiền Hoa Kỳ: Loại Hiếm & Nổi tiếng: National Bank notes-Bài số# 17

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Sưu Tầm Tiền Hoa Kỳ: Loại Hiếm & Nổi tiến

Post by nt » Mon 22 Feb, 2010 1:35 pm

Giới thiệu bộ tiền National Bank Note -Series 1902---Loại tiền này có mệnh giá từ 5 USD tới 100 USD.:

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Loại tiền US National Bank notes, có nhiều loại :Loại giấy Lớn và Nhỏ ( Large and Small size). Ngoài ra còn các series năm khác nhau. Nên khi mua từng tờ cần để ý tới series năm phát hành, để tránh có một bộ tiền cọc cạch...:D
Như tiền National Bank notes series 1902, có 3 loại phát hành khác nhau. Về hình ảnh thì giống nhau nhưng có điểm khác nhau chỉ thời gian phát hành (Term of Issues).
Loại tiền series 1902 có 3 loại phát hành khác nhau , Lấy tờ 5USD làm mẫu cho cả bộ tiền loại này : như sau:
1---Loại phát hành đợt #1 (First issue) thì có dấu và chữ mầu đỏ (Red seal and Red charter numbers). Mặt sau hình đoàn du hành đang đổ bộ (Landing of Pilgrim) không có ghi năm. Đợt này có 4 đời chữ ký:
Image
Image

2---Loại phát hành đợt #2 (Second Issue) thì con dấu và chữ số mầu xanh đậm( Dark Blue Seal and Dark Blue charter numbers). Mặt sau có ghi năm (1902-1908). Đợt này có 9 đời chữ ký:
Image
Image

3---Loại phát hành đợt #3(Third Issue) thì mặt trước như đợt #2 Nhưng mặt sau lại không ghi năm( blue seal and numbers, without date on back), Đợt này có 15 đời chử ký :
Image
Image

Mặc dầu phát hành nhiều những kiếm được đủ bộ và đẹp củng không phải là dễ dàng, giá cả cũng làm người sưu tầm hơi suy nghĩ chút chút...=D>..:D :roll:


:D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests