$50 star (ngôi sao) liền số

Post Reply
tien
Posts: 276
Joined: Wed 30 Aug, 2006 8:59 pm
Location: San Jose, Cali

$50 star (ngôi sao) liền số

Post by tien » Sat 13 Feb, 2010 5:57 am

Hôm qua đi đổi tiền mới thấy mấy tờ này.

Image


Thấy hay hay lại vào đổi thêm được mấy tờ này nữa.

Image

Image

Chắc nhà băng còn nữa!

Post Reply

Return to “Tiến”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests