NORTH KOREA SPECIMEN SET 1992-1998

Post Reply
Cuctran
Posts: 391
Joined: Wed 27 Dec, 2006 4:21 am
Location: Houston, Texas

NORTH KOREA SPECIMEN SET 1992-1998

Post by Cuctran » Fri 11 Dec, 2009 10:59 pm

Xin các bạn đừng cười vì bộ siêu tầm nhỏ nhoi của em, nhưng em có là em vui rồi, không bao giờ giám phân bì với các anh, các chị nào.

NORTH KOREA SPECIMEN SET 1992-1998

Image


Image
Chúc các bạn một ngày vui. Have a nice day!!!

Post Reply

Return to “Cúc Trần”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests