TIỀN CHDCND ĐỨC--....

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

TIỀN CHDCND ĐỨC--....

Post by nt » Thu 03 Dec, 2009 11:31 am

Nước Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Đức (DDR) hay gọi tắt là nước Đông Đức (East Germany) ngày nay không còn nữa, nên những gì thuộc về Đông Đức là loại hàng sưu tầm ngày nay.
Đông Đức là niềm tự hào thứ hai (??) của khối XHCN..... Không đi được tới được thủ đô của Thành đồng XHCN (Moscow) cũng phải đặt chân tới Đông Đức, tiêu biểu là Đông BáLinh, mới được coi là con người XHCN tiến bộ...!!!:D
.................................Image
Nước Đông Đức được thành lập sau thế chiến thứ hai bởi sự chia hai nước Đức thành 2 mảng , theo hai chế độ chính trị khác nhau. Đông Đức tồn tại từ 1949-1990. Nước này được nhắc tới nhiều là bức tường Ba Linh, một bức tường được xây làm gianh giới giữa Thành phố Bá Linh chia Đông và Tây Đức. Bức tường này được phá bỏ vào ngày 9-11-1989 kéo theo sự xụp đổ chế độ XHCN ở Đông Đức, đưa đến thống nhất Đông và Tây Đức , để thành nước Đức mới, thống nhất ra đời là Cộng Hòa Liên Bang Đức (FRG=Federal Republic Germany)
Sau thế chiến II, Đông Đức thuộc Liên Xô cai quản và dùng loại tiền nội địa ( Provisional issues)......
Sau khi Đông Đức chính thức được công nhân như một nước có chủ quyền theo chế độ XHCN thì phát hành đợt tiền đầu tiên series 1948:


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Phong cách (Designs) tiền series 1948 này xử dụng tới năm 1964, Chỉ xửa đổi chút đỉnh cho các đợt in kế. Sang series 1964 tiền mới có phong cách hoàn toàn mới .....

Xem thêm phần lịch sử tại đây:

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99 ... %E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%A9 ... Dng_Berlin

HAPPY COLLECTING... :D :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Tue 08 Dec, 2009 8:45 pm

Qua đợt phát hành thứ nhì series 1955..Hình thức cũng giống như đợt series 1948, nhưng mầu sắc có khác nhau...giấy và hình chìm như nhau...:D
Đợt này chỉ phát hành từ tờ 5 Mark tới 100 Mark"


Image
Image
Image
Image
Image

:D :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sat 12 Dec, 2009 10:36 pm

Qua đợt phát hành lần thứ ba series 1964 thì tiền Đông Đức đã có một sắc thái mới....:D Tiền mang hình ảnh của những nhân vật nổi tiếng:

1---5 Mark: hình Alexander Von Humboldt: Nhà thám hiểm,Triết gia và Ngôn Ngữ học.
Image
2---10 Mark: hình Federich Von Schiller:Thi sĩ, Kịch tác gia. và Triết gia:
Image
3---20 Mark: hình Johann Wolfgang Von Goethe.:Thi sĩ, kịch sĩ.
Image
4---50 Mark: hình Friedrich Engels: Ông tổ của học thuyết Cộng Sản:
Image
5---100 Mark: hình Karl Marx :Người sáng lập chủ thuyết Xã Hội.
Image

Chuyển qua series chót (1971..75..85..) cho tới khi chế độ XHCN bị giải thể...Giai đoạn cuối có nhẽ Đông Đức bị lạm phát, nên đợt này xuất hiện tiền mệnh giá lớn: 200 và 500 Mark, nhưng chưa kịp phát hành..???
1---5 Mark: hình Thomas Muntzer: Nhà Thần Học.
Image
2---10 Mark: hình Clara Zetkin :Nhà Xã hội học, Chính trị gia người tranh đấu cho Nữ quyền.
Image
3---20 Mark: hình Johann Wofgang Von Goethe:
Image
4---50 Mark: hình Friedrich Engels:
Image
5---100 Mark : hình Karl Marx:
Image
6---200 Mark: hình tượng trưng cho giá đình của xã hội mới (Not issued)
Image
7---500 Mark: hình Quốc Huy (Not issued)
Image

:D :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Thu 17 Dec, 2009 2:22 pm

Bộ tiền kim loại căn bản của CHDCND ĐỨC:Chất liệu: Nhôm-Đồng--Nickel và Bạc...Bạc cho những đồng kỷ niệm.

ImageImageImage
ImageImageImage
ImageImageImage
ImageImage

:D :-({|= =D> =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests