TIỀN NAM DƯƠNG : SUKARNO

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

TIỀN NAM DƯƠNG : SUKARNO

Post by nt » Tue 27 Oct, 2009 8:43 pm

Nước Nam Dương (Indonesia) là nước có nhiều đảo và cuộc sống tương tự như Viêtnam...
Đất nước giầu tài nguyên nhưng nghèo..??? Dân Nam Dương đa số theo Hồi giáo. Nhưng đạo Hồi không phải là Quốc giáo...
Đất nước Nam Dương được nói tới nhiều vì các thiên tai lớn hồi gần đây..
Đất nước này lúc trước là thuộc địa của Hòa Lan. Dành được độc lâp từ 27-12-1945. Vị lãnh đạo đầu tiên của Nam Dương là ông Sukarno, ông Sukarno.được dân Nam Dương coi như là người sáng lập nên nước Indonesia. và giũ ngôi vị Tổng Thống từ 1947 cho tới năm 1968 thì bị đáo chánh bởi tướng Suharto......
Ông mất năm 1970 thọ 69 tuổi. tại Jakarta.
Bộ tiền Nam Dương mang hình Ông Sukarno được in ấn đẹp là bộ tiền series 1960-64. nhưng do hai nhà in khác nhau in.
Tên nhà in Thomas De La rue in ở dưới bìa mép cùa tờ tiền ..có watermark là hình ông Sukarno..cho các tờ tiền mang mệnh giá:25-50-100-500-1000 Rupiah--Còn các tờ khác là; 1-2.1/2-5-10 Rupiah được in tại Pertjettakan Kebajoran.. Có watermark hình đầu bò hoạc không có hình.
Bộ tiền này mặt sau là hình vủ nử miền Java....
Bộ này hãy còn thiếu vài tờ ..Các sư phụ sưu tầm tiền thế giới xin bổ xung cho được hoàn hảo ...:D..:D
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Để hiểu rõ về xứ sở Nam Dương và tình hình chính trị xem thêm tại đây:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sukarno
http://en.wikipedia.org/wiki/Suharto
http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sukarno
http://vi.wikipedia.org/wiki/Suharto
http://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia
Phần tiếng Anh có nhiều chi tiết hơn phần tiếng Việt...:D :D

HAPPY COLLECTING... :D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests