Tiền khẩn cấp nước Cộng Hòa DOMINICAN

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền khẩn cấp nước Cộng Hòa DOMINICAN

Post by 9PN » Sun 11 Oct, 2009 2:19 pm

TIỀN KHẨN CẤP chưa cắt

Sau vụ ám sát nhà độc tài Rafael Leonidas Trujillo và tin đồn sẽ đóng cửa Ngân Hàng Kim Loai Dự Trử Trung Ương.
Người dân bắt đầu tích trữ tiền làm bằng kim loại bạc.

Mùa Thu năm 1961, quốc gia thiếu tiền cắc, hội đồng Tiền Tệ chính phủ quyết định in tiền cắc trên giấy.
Ngân Hàng Trung Ương nhanh chóng in loại tiền này trong văn phòng và cho lưu hành ngay.


Mẫu 0.10, số sê ri in lổi, có chử "Mẫu không có giá trị"


ImageImage

Image
Image


Mẫu 0.50, không có số sê ri, có chử "Mẫu không có giá trị"Image Image

Image
Image


.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests