SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng: BÀI SỐ #14

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng:

Post by nt » Mon 06 Jul, 2009 8:47 pm

Đây là những tờ tiền thuộc dòng tiền năm 1800...Khá khan hiếm..??

1----1 USD---1862---Có 4 type sửa đổi.---Hình: Salmon Porland Chase--Bộ trưởng Tài chính thời Tổng Thống Lincoln.:
Image
2----2 USD--1862--Hình Alexander Hamilton---Có 2 type sửa đổi:
Image
3----2 ÚSD--1886--Hình General Hancock..5 đời chữ ký.--4 kiểu con dấu co mầu và kìch cỡ khác nhau:
Image
4----5 ÚSD--1886--Hình Tổng Thống Grant---7 đời chữ ký--5 kiểu con dấu có mầu và kích cỡ khác nhau.:
Image
5----10 USD--1891---Hình của Phó Tổng Thốg Hendricks--7 đời chữ ký...Dân sưu tầm gọi là tiền Mộ Bia (tombstone note.)???
Image
6----10 USD--1886--Hình Phó Tống Thống Hendricks-----7 đời chữ ký--3 kiểu con dấu có mầu và kích cỡ khác nhau:
Tờ này được báo cáo là chỉ còn khoảng 60 tờ còn lảng vảng trên dương trần...!!!??? :shock:
Image

HAPPY COLLECTING... :D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests