Tín Phiếu Trung Bộ 100 đồng, 1951, Pick #53b

Tiền phát hành bởi chính phủ ông Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tín Phiếu Trung Bộ 100 đồng, 1951, Pick #53b

Post by 9PN » Sat 08 Mar, 2008 7:17 am

Tờ trên thì đúng "chuẩn"....
Tờ thứ 2 mặt sau tự nhiên có "0 0" mà không biết tờ này in mặt trước rồi sau đó "suy nghĩ" lại dùng in mặt sau.. :lol: :lol: :lol:
2 tờ đều có hình chìm ngôi sao.Image...Image

Phóng mặt sau lớn hơn để các bác giúp đở:

Image


.

Post Reply

Return to “Tiền "Cụ Hồ"”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests