SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ: ĐỆ NHẤt PHU NHÂN

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ: ĐỆ NHẤt PHU NHÂN

Post by nt » Sun 14 Sep, 2008 2:20 pm

Tiếp tục mục tiền Hiệp Chủng Quốc,,Em xin trinh bầy tờ 1USD cũng goị là khá cũ :D
Tờ tiền mang hình của đệ nhất phu nhân đầu tiên của nước Huê Kỳ: Phu Nhân:Martha Washington. Giấy 1USD này có hai loai:
--Loai một: Phat hành năm 1886 với Big Seal mặt trước và Big 1 mặt sau:

Image
Image

Loại Hai: Phát hành năm 1891 với Small Seall mặt trước, Small 1 mặt sau:

Image
Image

Quý bạn có đồng nào đẹp hơn xin cho nghiá ké :D :P

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests