Vàng và đỏ.

Post Reply
User avatar
haanh167
Posts: 305
Joined: Tue 03 Mar, 2009 7:31 am
Location: Hà Nội

Vàng và đỏ.

Post by haanh167 » Sat 09 Jul, 2011 4:02 am

1. Lưng của 1 "đồng tiền" được coi là đồng đỏ.

Image

2.Vết cạo mạnh tay biên bên trái phía trên, ( khoảng vị tri 11h) lộ ra lớp KL phía trong.
Image

3. So sánh với Thánh tống-thiệu phù thủ đồng đỏ đứng cạnh cũng bị mài biên lộ ra lớp kim loại màu bên trong.( nơi tiếp tuyến 2 đồng)
Image

Ảnh trung thực không qua chỉnh ánh sáng màu sắc, chỉ qua phần mềm giảm dung lượng-tăng size để dễ upload
Cứ gặp nhưng đừng tìm
Bởi tìm sẽ không bao giờ gặp!

Post Reply

Return to “haanh167”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest