Tiền bằng chất liệu "đồng bạch"

User avatar
minhtri
Posts: 77
Joined: Wed 16 Dec, 2009 1:00 pm
Location: HCM

Post by minhtri » Wed 05 Dec, 2012 2:16 pm

Em góp 1 đồng Minh Định Tống Bảo(đồng bạch):

Image

Uploaded with ImageShack.us

Uploaded with ImageShack.us

Image

Uploaded with ImageShack.us

User avatar
minhtri
Posts: 77
Joined: Wed 16 Dec, 2009 1:00 pm
Location: HCM

Post by minhtri » Wed 05 Dec, 2012 3:31 pm

Tiền đồng bạch Tự Đức Thông Bảo:

Image

Uploaded with ImageShack.us
Image

Uploaded with ImageShack.us

User avatar
minhtri
Posts: 77
Joined: Wed 16 Dec, 2009 1:00 pm
Location: HCM

Post by minhtri » Thu 06 Dec, 2012 4:36 pm

Chiêu Thống Thông Bảo hậu Trung,trắng tinh:

Image

Uploaded with ImageShack.us
Image

Uploaded with ImageShack.us

User avatar
minhtri
Posts: 77
Joined: Wed 16 Dec, 2009 1:00 pm
Location: HCM

Post by minhtri » Thu 06 Dec, 2012 6:09 pm

Thiên Phúc Trấn Bảo đồng bạch:

Image

Uploaded with ImageShack.us
Image

Uploaded with ImageShack.us

User avatar
minhtri
Posts: 77
Joined: Wed 16 Dec, 2009 1:00 pm
Location: HCM

Post by minhtri » Thu 06 Dec, 2012 6:11 pm

Thái Bình Hưng Bảo đồng bạch:

Image

Uploaded with ImageShack.us
Image

Uploaded with ImageShack.us

User avatar
haanh167
Posts: 305
Joined: Tue 03 Mar, 2009 7:31 am
Location: Hà Nội

Post by haanh167 » Fri 21 Dec, 2012 2:38 am

CHúc mừng bác có nhiều đồng bạch đẹp.
Nhưng hơi nghi ngờ viên Thái bình hưng bảo và Minh định.
BÁc chụp rõ hơn xem
Cứ gặp nhưng đừng tìm
Bởi tìm sẽ không bao giờ gặp!

User avatar
minhtri
Posts: 77
Joined: Wed 16 Dec, 2009 1:00 pm
Location: HCM

Post by minhtri » Sun 23 Dec, 2012 3:09 pm

Ngũ Thù Hán đồng bạch:

Image

Uploaded with ImageShack.us

User avatar
minhtri
Posts: 77
Joined: Wed 16 Dec, 2009 1:00 pm
Location: HCM

Post by minhtri » Sun 23 Dec, 2012 3:21 pm

Minh Đạo Nguyên Bảo đồng bạch:
Image

Uploaded with ImageShack.us

User avatar
minhtri
Posts: 77
Joined: Wed 16 Dec, 2009 1:00 pm
Location: HCM

Post by minhtri » Sun 23 Dec, 2012 4:52 pm

haanh167 wrote:CHúc mừng bác có nhiều đồng bạch đẹp.
Nhưng hơi nghi ngờ viên Thái bình hưng bảo và Minh định.
BÁc chụp rõ hơn xem
Theo yêu cầu của bác H.A,mình chụp lại đồng Thái Bình và Minh Định:

Image

Uploaded with ImageShack.us

User avatar
minhtri
Posts: 77
Joined: Wed 16 Dec, 2009 1:00 pm
Location: HCM

Post by minhtri » Sun 23 Dec, 2012 5:21 pm

Thiên Phúc Trấn Bảo đồng bạch:

Image

Uploaded with ImageShack.us

User avatar
minhtri
Posts: 77
Joined: Wed 16 Dec, 2009 1:00 pm
Location: HCM

Post by minhtri » Mon 24 Dec, 2012 4:53 pm

Nguyên Phong Thông Bảo đồng bạch:

Image

Uploaded with ImageShack.us

User avatar
minhtri
Posts: 77
Joined: Wed 16 Dec, 2009 1:00 pm
Location: HCM

Post by minhtri » Mon 24 Dec, 2012 6:57 pm

Nguyên Phong Thông Bảo đồng bạch (chữ lớn):

Image

Uploaded with ImageShack.us

User avatar
minhtri
Posts: 77
Joined: Wed 16 Dec, 2009 1:00 pm
Location: HCM

Post by minhtri » Wed 26 Dec, 2012 2:58 pm

Một dạng Nguyên Phong Thông Bảo đồng bạch khác:

Image

Uploaded with ImageShack.us

User avatar
minhtri
Posts: 77
Joined: Wed 16 Dec, 2009 1:00 pm
Location: HCM

Post by minhtri » Sat 29 Dec, 2012 11:42 am

Đại Chính Thông Bảo đồng bạch:

Image

Uploaded with ImageShack.us
Last edited by minhtri on Wed 02 Jan, 2013 3:47 pm, edited 2 times in total.

User avatar
minhtri
Posts: 77
Joined: Wed 16 Dec, 2009 1:00 pm
Location: HCM

Post by minhtri » Sat 29 Dec, 2012 12:23 pm

Hoàng Ân Thông Bảo đồng bạch:

Image

Uploaded with ImageShack.us

Post Reply

Return to “haanh167”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest