Thiên hy thông bảo

Locked
User avatar
haanh167
Posts: 305
Joined: Tue 03 Mar, 2009 7:31 am
Location: Hà Nội

Thiên hy thông bảo

Post by haanh167 » Sun 26 Sep, 2010 4:29 pm

Giới thiệu 3/4 mẫu Thiên hy thông bảo-Nhất tâm cảnh đức.

Image

Image

Image
Last edited by haanh167 on Mon 12 Dec, 2011 2:40 am, edited 1 time in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sun 26 Sep, 2010 4:50 pm

Bác làm ơn cắt nghiã dùm em : Nhất tâm cảnh đức. là gì vậy...???
Có gì chứng minh cho dễ hiểu không bác..??? :oops:
Thiên Hy TB là tiền Việt hay tiền Trung...???
Em chào thua , xin bác khai tâm...Cám ơn.....:D :roll:

Locked

Return to “haanh167”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests