Một số đồng tiền cổ thời Trần

User avatar
haanh167
Posts: 305
Joined: Tue 03 Mar, 2009 7:31 am
Location: Hà Nội

Post by haanh167 » Sat 30 Apr, 2011 1:53 am

Chủ đề đã khoá, lý do mời đọc theo link bên dưới
http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?p=21045#21045
Cứ gặp nhưng đừng tìm
Bởi tìm sẽ không bao giờ gặp!

User avatar
haanh167
Posts: 305
Joined: Tue 03 Mar, 2009 7:31 am
Location: Hà Nội

Post by haanh167 » Wed 21 Mar, 2012 12:12 pm

Thiệu Phong thông bảo đọc vòng
Image
Cứ gặp nhưng đừng tìm
Bởi tìm sẽ không bao giờ gặp!

Locked

Return to “haanh167”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest