Công trái Việt Nam

Post Reply
User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Công trái Việt Nam

Post by duongdoh » Thu 03 Jul, 2014 5:44 pm

Đang trong quá trình up ảnh
Công trái xây dựng tổ quốc
1. Loại 100 đồng phát hành năm 1983, đã thanh toán và chưa thanh toán
Image

phát hành năm 1994, đã thanh toán và chưa thanh toán (loại 2 ký tự và 3 ký tự)
Image
Mệnh giá này nhỏ là loại phổ biến cho nên năm 1984 đã phải in thêm từ 2 ký tự thành 3 ký tự

2. Loại 500 đồng 1987 -1988
...
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Fri 04 Jul, 2014 3:11 am

Một số pháp lệnh về quy định thanh toán công trái

http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet ... 20t17.aspx
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20b ... temID=3504

Theo như các tài liệu này thì có các loại công trái bằng tiền, thóc, vàng và ngoại tệ
Công trái bằng vàng và ngoại tệ em chưa có hiện vật
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

Post Reply

Return to “duongdoh”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest