Công khố phiếu - Trái phiếu cải cách điền địa VNCH 1970 - 1975

Post Reply
User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Công khố phiếu - Trái phiếu cải cách điền đ

Post by duongdoh » Thu 03 Jul, 2014 5:01 pm

1. Loại 1,000 đồng
Năm 1974
Image

Năm 1975 ngày 24 tháng 2
Image

Ngày 01/03/1975
Image

2. Loại 5,000 đồng
Image

3. Loại 10,000 đồng
Loạt A, màu đỏ, chữ xanh, không chuyển nhượng, phát hành 1974
Image

Loạt A, màu đỏ, chữ xanh, không chuyển nhượng, phát hành 12/02/1975
Image

Loạt D, màu tím, phát hành 1974
Image

4. Loại 20,000 đồng
Image

5. Loại 50,000 đồng
Loạt A, không chuyển nhượng, màu đỏ chữ đỏ phát hành ngày 20/03/1975
Image

Loạt C, màu xanh lá cây, chữ đỏ, có in chi tiết mệnh giá và tiền lời và giá phát hành (zero coupon), sau lại đóng dấu đè lên sửa lại, phát hành 1974
Image

Loạt C màu xanh đen, chữ đen, phát hành 1974
Image

Loạt D màu đen chữ đen, phát hành 12/02/1975 có đóng dấu thêm định kỳ 24 tháng lãi suất 30%
Image

6. Loại 100,000 đồng
Loạt D màu xanh thẫm, chữ màu đỏ, phát hành 1974, có in chi tiết mệnh giá và tiền lời và giá phát hành (zero coupon), sau lại đóng dấu đè lên sửa lại
Image

Loạt E màu xanh thẫm, chữ màu đỏ, phát hành 1974, có in chi tiết mệnh giá và tiền lời và giá phát hành (zero coupon), sau lại đóng dấu đè lên sửa lại
Image

Loạt D màu xanh đen, chữ màu đen, phát hành 1974
Image

7. Loại 500,000 đồng
Image

8. Loại 1,000,000 đồng
<hiện chưa có hiện vật>

Thách thức của loại này là tìm ra những tờ gần với ngày 30/04/1975 (Liberation Day).
Tờ 20/03/1975 (hình đăng ở trên)
Last edited by duongdoh on Fri 04 Jul, 2014 8:52 am, edited 2 times in total.
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Thu 03 Jul, 2014 5:38 pm

Trái phiếu cải cách điền địa, phát hành năm 1973, in tại Mỹ
Image

in tại Việt Nam, phát hành năm 1971
Image

Loại trái phiếu điền địa hay có nhiều tờ dính liền nhau chưa xé
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

Post Reply

Return to “duongdoh”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest