Việt Nam DCCH: 2 xu 1975 dạng không phát hành

Post Reply
User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Việt Nam DCCH: 2 xu 1975 dạng không phát hành

Post by duongdoh » Mon 02 Mar, 2015 5:31 am

Xu cùng năm với loạt 3 xu mệnh giá 1-2-5 xu thường
xu này không được phát hành
Image
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

Post Reply

Return to “duongdoh”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests