Bộ tiền Cambodia

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Bộ tiền Cambodia

Post by duongdoh » Thu 03 Mar, 2011 10:53 am

wikipedia wrote:Vương quốc Campuchia (chữ Khmer: ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា), cũng còn được gọi là Căm Bốt (theo tiếng Pháp: Cambodge) hay Cao Miên (theo âm Hán-Việt của từ "Khmer"), là một quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương ở vùng Đông Nam Á, giáp với vịnh Thái Lan ở phía Nam, Thái Lan ở phía Tây, Lào ở phía Bắc và Việt Nam ở phía Đông. Campuchia có ngôn ngữ chính thức là tiếng Khmer, thuộc nhóm Môn-Khmer trong hệ Nam Á.
Đơn vị tiền tệ: KHR - Riel
Hiện nay tiền Riel có các loại sau
tiền xu: 50, 100, 200, 500 riel (hầu như không còn sử dụng)
tiền giấy: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 riel (đang sử dụng), và 50, 20.000, 50.000, 100.000 riel (ít sử dụng)
Ở Cambodia song hành 2 loại tiền tệ phổ biến là Riel và đồng USD
Các tờ tiền giấy hiện nay của Cambodia được thiết kế với đặc trưng là hình các thắng cảnh nổi tiếng trong quần thể Angkowat của Cambodia hoặc một số thắng cảnh nổi tiếng khác
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Thu 03 Mar, 2011 10:56 am

Sau đây xin được giới thiệu một số tờ tiền Riel theo thời gian
1 Riel 1969 chữ ký số 10 pick 4b
ImageImage
1 Riel 1972 chữ ký số 12 pick 4c
ImageImage
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Thu 03 Mar, 2011 11:00 am

20 Riel chữ ký số 8 năm 1968 pick 5c
ImageImage
20 Riel chữ ký số 10 năm 1969 pick 5c
ImageImage
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Thu 03 Mar, 2011 11:03 am

50 Riel chữ ký số 10 năm 1969 pick 7b
ImageImage
50 Riel chữ ký số 12 năm 1972 pick 7d
ImageImage
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Thu 03 Mar, 2011 11:12 am

100 Riel chữ ký số 12 năm 1972 pick 8c
ImageImage
ImageImage
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Thu 03 Mar, 2011 11:14 am

5 Riel chữ ký số 12 1972 pick 10c
ImageImage
ImageImage
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Thu 03 Mar, 2011 11:16 am

10 riel chữ ký số 12 năm 1972 pick 11c
mặt sau hình chợ trung tâm (Centre Market, tiếng Khmer gọi là Phsar Thmey)
ImageImage
10 riel chữ ký số 12 năm 1972 pick 11d (khác kiểu số series)
ImageImage
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Thu 03 Mar, 2011 11:20 am

100 riel 1972 chữ ký số 13 pick 12b
ImageImage
ImageImage
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Thu 03 Mar, 2011 11:22 am

100 riel 1972 chữ ký số 12 pick 13b
ImageImage
ImageImage
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Thu 03 Mar, 2011 11:24 am

500 Riel chữ ký số 5 năm 1962 pick 14b
ImageImage
chữ ký số 9 năm 1968 pick 14c
ImageImage
ImageImage
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Thu 03 Mar, 2011 11:25 am

100 riel chữ ký số 13 năm 1973 pick 15a
ImageImage
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Thu 03 Mar, 2011 11:28 am

500 riel chữ ký số 14 năm 1974 pick 16a
ImageImage
chữ ký số 15 năm 1974 pick 16b
ImageImage
ImageImage
ImageImage
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Thu 03 Mar, 2011 11:29 am

1000 Riel năm 1972 pick 17
ImageImage
ImageImage
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Thu 03 Mar, 2011 11:31 am

Tiền thời Khmer đỏ
1 Riel năm 1975 pick 20a
ImageImage
ImageImage
5 Riel pick 21a
ImageImage
Last edited by duongdoh on Fri 04 Mar, 2011 5:41 am, edited 1 time in total.
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Thu 03 Mar, 2011 11:34 am

0.1 Riel năm 1979 pick 25a
ImageImage
0.2 riel năm 1979 pick 26a
ImageImage
0.5 Riel năm 1979 pick 27a
ImageImage
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

Post Reply

Return to “duongdoh”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest