Page 1 of 1

Tiền Đông Dương - Đấu giá tại Ebay

Posted: Mon 23 Sep, 2013 6:32 pm
by 9PN
Cập nhật theo ngày tháng năm để biết người ta vẫn còn đam mê.

Không biết còn tiền để tiếp tục đam mê? 3 tờ này đã trên 1000 $US rồi...huhuhu

Image

Posted: Wed 09 Oct, 2013 4:16 am
by laptopanbai2013
mình cũng cùng đam mê sưu tập tiền cổ như bác nè. Hy vọng góp đủ tiền để thực hiện điều đó :D__________________________
Hãy đến với An Bài, nơi nổi tiếng về laptop cu gia re uy tín chất lượng hàng đầu