Page 1 of 1

Tiền ông Già vẫn còn nỗi tiếng trên trang đấu

Posted: Tue 10 Sep, 2013 5:44 am
by 9PN
Tiền ông Già vẫn còn nỗi tiếng trên trang đấu giá:

Image

Posted: Wed 11 Sep, 2013 3:51 am
by Khải-SG
Vừa rồi em bán tờ OGBG tại VN đã là 200 triệu đó bác 9. :lol:

Posted: Wed 11 Sep, 2013 4:36 am
by 9PN
Khải-SG wrote:Vừa rồi em bán tờ OGBG tại VN đã là 200 triệu đó bác 9. :lol:
Chúc mừng bác. Khoẻ re, khỏi trả tiền thuế nếu bán trên mạng đấu giá của Mỹ. Khi nào K-SG đi California đây?

Posted: Thu 12 Sep, 2013 9:47 am
by Khải-SG
9PN wrote:
Khải-SG wrote:Vừa rồi em bán tờ OGBG tại VN đã là 200 triệu đó bác 9. :lol:
Chúc mừng bác. Khoẻ re, khỏi trả tiền thuế nếu bán trên mạng đấu giá của Mỹ. Khi nào K-SG đi California đây?
Nếu sang năm thích hợp tài chánh, thời gian mới tính được Chín ơi. Chờ coi Obama xịt Syria ra sao cái đã !

Posted: Thu 12 Sep, 2013 10:16 pm
by 9PN
Theo Chín thì Obama không xịt Syria đâu mà đang dụ khách hàng Trung Đông mua vũ khí ... :lol: :lol: :lol:

Nếu có xịt Syria thì hàng tồn kho cũng gần hết date nên đem ra thực tập. Cuối cùng thì người dân Syria lãnh đạn và dân Mỹ đóng thêm thuế.... :oops:

Posted: Thu 03 Oct, 2013 10:18 pm
by 9PN
Phá kỷ lục cho tờ này rồi. Giá bán 9500 GBP
Cộng thêm 20% tiền cò: 1900 GBP
Thêm tiền VAT nếu Châu Âu...

Tổng cộng 11400 GBP (chưa tính VAT và ship), theo giá thị trường:

EUR (Euro) ± 13 667.43 EUR
USD (US Dollar) ± 18 471.53 USD
CHF (Swiss Franc) ± 16 730.30 CHF
CAD (Canadian Dollar) ± 19 118.00 CAD
AUD (Australian Dollar) ± 19 760.36 AUD
VND (Vietnamese Dong) ± 392 118 451.03 VND

Image

Đừng quên tiền ship nữa chứ ... =D> :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: =D>