Xu 50 đồng VNCH 1975

Những tư liệu Tiền trên mạng, không phải sở hữu của bạn.
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Xu 50 đồng VNCH 1975

Post by 9PN » Wed 30 Nov, 2011 6:46 pm

Ebay vừa kết thúc cho xu 50 đồng.
$574.52 + ship = :P :lol: :lol: :lol: :P
Giá quá cao lắm không?


Image

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Thu 01 Dec, 2011 11:00 pm

Tôi nghĩ giá trên vẫn rẻ. Ngày xưa ông Hà Cali mang về bán (khoảng 1995-1997) đã gọi giá $600 nhưng không biết có ai mua không. Giao dịch dealers qua lại sau nầy để vào tay nhà sưu tập lớn như Th-Hg cũng đã $550. Bid ebay ngày xưa (~1998-2000) cũng tới $450 rồi mà đồng bị trầy sước. Đồng của tôi có được cũng nhờ anh NT mua giùm local show bên xứ Cờ-Hoa chỉ có $250. Thiệt là biết ơn anh ấy. [-o<
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “Tư liệu Tiền trên mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests