Page 1 of 1

Đại gia sưu tầm tiền

Posted: Tue 23 Aug, 2011 3:39 am
by 9PN
Vừa kết thúc 1 tờ 200 đồng xanh, 1951, không số series. Các bác cho ý kiến:

1) Nên mua nếu xuất hiện lại
2) Chờ giá thấp rồi mua...
3) Mua rồi ....nghiên cứu lại.


Image


.

Posted: Tue 23 Aug, 2011 11:11 am
by tem tien duc lo
Dạ thưa bác 9 , bác cho bé tham gia nhé , bé không phải là Đại Gia , nhưng thích được vào họp mặt ở đây:

Tìm mãi không thấy tờ này trong danh mục tiền INDOCHINE , nếu là có trong danh mục INDOCHINE thì với giá $ 270 vẫn còn Rẻ :

1) Nên mua nếu xuất hiện lại....

2) Chờ giá thấp rồi mua... CHỜ

3) Mua rồi ....nghiên cứu lại.

Posted: Wed 24 Aug, 2011 12:53 am
by NguyenToanThang
Theo em thì thế này:

1. Nghiên cứu lại ...rồi mua
2. Mua giá thấp...rồi chờ
3. Không mua nếu ... xuất hiện...nữa :lol: :lol: :lol: :lol: vì có rồi mà :lol:

Posted: Mon 29 Aug, 2011 3:35 am
by Khải-SG
K có ý kiến :

1) Nên mua. Nhận xong hàng thì xem kỷ lại có đúng nó không. So sánh nó với những tờ tương tự đã từng có.
2) Thông báo lên đây ý kiến của mình sau khi xem xét nó ra sao. Kết luận theo ý của mình.
3) Không mua nữa nếu nó lại xuất hiện tiếp trong thời gian ngắn. Hoặc chỉ bid với giá cầm chừng, không cao hơn giá cũ. Hoặc không mua tuỳ vào ý kiến của 2).

Posted: Mon 29 Aug, 2011 3:43 am
by duongdoh
theo em thì
4. Nếu xuất hiện số lượng nhiều thì mua chục tờ tặng cho mọi người trong topic này :P :P :P