“Không có chủ trương phát hành tiền mệnh giá 1 triệu đồng”

Những tư liệu Tiền trên mạng, không phải sở hữu của bạn.
Post Reply

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Tue 22 Feb, 2011 4:57 am

Không có chủ trương năm 2011 ....:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nếu có thì cũng hơn tờ $50 của Mỹ 1 tí thôi ... :P :lol: :lol: :lol: :P

Post Reply

Return to “Tư liệu Tiền trên mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest