Tiền đẹp hay copi ?

Những tư liệu Tiền trên mạng, không phải sở hữu của bạn.
Post Reply
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Tiền đẹp hay copi ?

Post by Khải-SG » Tue 04 Jan, 2011 1:55 am

Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Tue 04 Jan, 2011 3:42 am

Đã xóa 1 link của bác.

Trước khi chuyển link vào diển đàn bác nên xem trước còn có cái gì có vi phạm nội qui thì đừng nên.

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=139

.

Post Reply

Return to “Tư liệu Tiền trên mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest