3 Đồng Vàng Thời Minh Mạng , Thiệu Trị

Những tư liệu Tiền trên mạng, không phải sở hữu của bạn.
Post Reply
jaas
Posts: 2
Joined: Thu 30 Sep, 2010 8:24 am

3 Đồng Vàng Thời Minh Mạng , Thiệu Trị

Post by jaas » Thu 30 Sep, 2010 8:35 am

Mời các bác xem qua .
Đồng vàng Thiệu Trị
Image
Image
Đồng vàng Minh Mạng
Image
Image
Đồng vàng Thiệu Trị
Image
Image
Em choáng.

Post Reply

Return to “Tư liệu Tiền trên mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests