Page 1 of 1

Tiền xu vàng 1976

Posted: Tue 01 Jun, 2010 1:59 am
by 9PN
Vài đồng bằng vàng và bạc (Proof) bán đấu giá trên mạng lâu rồi.
Lần đầu tiên đem ra không ai mua nỗi. Lần thứ 2 thì có người vớt rồi....

- 1 Đồng vàng nặng: 18.23 gr.
- 1 Hào vàng nặng : 7.74 gr.


ImageImage

ImageImage

Loại Proof thì cũng giống như thế nhưng không có trọng lượng.
Nhà Auction thì chỉ biết là không có giấy chứng nhận và cũng không biết ai đúc đồng vàng này và cho dịp nào.

Các bác có tin tức thì cho anh em biêt ah.


Posted: Thu 17 Jun, 2010 5:49 am
by Khải-SG
Trong nước chưa bao giờ biết có những đồng nầy !