Bộ tiền cắc chưa bao giờ xuất hiện - TDLR

Những tư liệu Tiền trên mạng, không phải sở hữu của bạn.
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Bộ tiền cắc chưa bao giờ xuất hiện - TDLR

Post by 9PN » Sun 18 Apr, 2010 9:09 pm

Một bộ tiền cắc được TDLR ( Thomas De La Rue) in thử có chử "Banque De L'Indochine". Tờ này được cho biết là in sau năm 1920.

Xin gởi các bác 1 tờ góp ý vì không biết phải xài cho Đông Dương hay là cho 1 thuộc địa nào của Pháp.

Giá cuối cùng cho 3 tờ lên $5300 + 20% ($1060) tiền cò = $6360 + ship ... :P :P :P


Image
Image

Nếu bác nào thắng mối này thì cho anh em xem 3 tờ có màu ah...HồHải
Posts: 327
Joined: Sat 19 Aug, 2006 5:23 pm
Location: California

Post by HồHải » Tue 20 Apr, 2010 5:31 am

Sau khi tìm hiểu tiền giấy bạc lẻ loại vẻ mẫu này, thì tôi thấy loại này không phải là loại tiền vẻ mẫu cho tiền Đông Dương. Có những lý do rất rỏ ràng khi nhìn tờ tiền giấy này:

1. Nhìn hai chử ký trên tờ tiền thì không thuộc hệ thống chử ký của tiền Đông Dương. Đây là dạng chử ký nằm bên thuộc địa Châu Phi của Pháp thời bấy giờ.

2. Kiểu vẻ của tờ tiền mặt trước có hình hai cái lá ở hai bên, giống như lá dừa, nhưng đó là cái dạng (motif) của những tờ tiền thuộc Châu Phi thời bấy giờ. Tờ tiền Đông Dương có tờ Viêt Miên Lào loại 5 Piastre cũng chỉ có hình lá thốt nốt thôi chứ không phải loại lá dừa này.

Nói tóm lại dạng chử ký là điểm chính nhất để nói lên tờ tiền này không thuộc loại in mẫu cho tiền Đông Dương. Kế đến là cái lá dừa của bên Châu Phi. Còn thêm một chi tiết nửa nhưng cần nghiên cứu thêm mới dám nói..

Hải

Post Reply

Return to “Tư liệu Tiền trên mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests