MPC 692 $5 REPLACEMENT

Những tư liệu Tiền trên mạng, không phải sở hữu của bạn.
Post Reply
Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

MPC 692 $5 REPLACEMENT

Post by Chim Việt » Sat 25 Dec, 2010 7:02 pm

Heritage Auction house đang cho đấu giá tờ MPC 692 $5 REPLACEMENT. Đây là một tờ MPC hiếm dùng tại Việt Nam, nhưng điểm đặc biệt là nó có một tình trạng đẹp nhất xưa đến nay.

Image

PICTURE from Heritage Auction HA.com

http://currency.ha.com/common/view_item ... 5843#Photo

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Mon 10 Jan, 2011 6:37 am

Giá đã bán $2990 chưa cộng vài chục phần trăm tiền auction fee.

Image

Post Reply

Return to “Tư liệu Tiền trên mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest