Page 1 of 1

Quốc gia nhỏ nhất thế giới

Posted: Sun 04 Oct, 2009 1:14 am
by duc4eyes
http://dantri.com.vn/c132/s132-353932/t ... e-gioi.htm


Có cả tem và tiền nghen, bác nào ở USA có thể tìm tới xem thử...

Image

Image

Posted: Sun 04 Oct, 2009 7:37 am
by nt
Theo em nghĩ, đây chỉ là cách chơi ngông của mấy tay nhà giầu của xứ tư bản ...!!!
Họ sở hữu nhiều mẫu đất , có thể tuyên bố đó là vượng quốc hay Cộng hoà quốc gì mà chẳng được, tất cả xẩy ra trong đất tư của mình thì chẳng ai dám đụng đến.
Xứ Tư Bản họ tôn trọng và công nhận .Quyền Tự Do Cá Nhân và Quyền Tư Hữu mà..:D
Ra khỏi khu đất tư, thì họ cũng vẫn phải làm nghĩa vụ với nước họ nằm trong.. cấm chạy khỏi...:D..:D
Trên thế giớii có nhiều micro-nations lắm,như trong list dưới :

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_micronations

Để xác định sự hiện hữu của mấy nước này, để em thử lện lạc với họ và đổi vài tờ giấy bạc của họ và trưng cho các bác ngắm chơi nếu có thể được....:D :D...!!

Posted: Tue 06 Oct, 2009 12:01 am
by tien111980
nt wrote:Theo em nghĩ, đây chỉ là cách chơi ngông của mấy tay nhà giầu của xứ tư bản ...!!!
Họ sở hữu nhiều mẫu đất , có thể tuyên bố đó là vượng quốc hay Cộng hoà quốc gì mà chẳng được, tất cả xẩy ra trong đất tư của mình thì chẳng ai dám đụng đến.
Xứ Tư Bản họ tôn trọng và công nhận .Quyền Tự Do Cá Nhân và Quyền Tư Hữu mà..:D
Ra khỏi khu đất tư, thì họ cũng vẫn phải làm nghĩa vụ với nước họ nằm trong.. cấm chạy khỏi...:D..:D
Trên thế giớii có nhiều micro-nations lắm,như trong list dưới :

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_micronations

Để xác định sự hiện hữu của mấy nước này, để em thử lện lạc với họ và đổi vài tờ giấy bạc của họ và trưng cho các bác ngắm chơi nếu có thể được....:D :D...!!
bác nt đã liên lạc chưa? họ có tiền không nhỉ?