Năm Canh Dần: Hình ông Cọp trong dòng tiền xài tại Việt Nam.

Danh nhân, chim, bướm, cá, ... được in trên tiền
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Năm Canh Dần: Hình ông Cọp trong dòng tiền xài t

Post by 9PN » Mon 01 Feb, 2010 3:38 am

Tìm hình ông 30 trong dòng tiền xài tại Việt Nam cũng khó thật.

Gần đến năm Canh Dần xin giới thiệu 1 ít hình ông 30...
Tờ Đông Dương:


Image

Phần nhiều được dùng cho hình chìm.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Tờ Đông Dương này có hình chìm ông Ba Mươi nhưng scan thường cũng còn thấy rõ:


Image

Cuối cùng thì có 1 tờ ông 30 hiện rõ ràng.. :P :P :P :P


Image

Xem Ông 30 - "Thích Đủ Thứ" thì các bác viếng bài mở hàng của bác NT


http://world.viet-numis.com/viewtopic.php?t=2922


.

Post Reply

Return to “Tiền theo chủ đề”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest