Page 1 of 1

2018 FIFA World Cup tại LiênBang Nga

Posted: Sat 07 Jul, 2018 9:18 pm
by nt
Năm nay gỉai bóng đá thế giơi được tổ chức tại Liên Bang Nga từ 14/6 đến 15/7- 2018
Để kỷ niệm sự kiện này, nước chủ nhà là Liên Bang Nga có phát hành một tờ 100 rubles mới , và cũng có in những hình biểu tượng của FIFA 2018 trên một số tờ tiền series cũ như sau...??
[attachment=7]Clipboard255.jpg[/attachment]
[attachment=6]IMG_20180707_0002.jpg[/attachment]
[attachment=5]IMG_20180707_0003.jpg[/attachment]
[attachment=4]IMG_20180707_0001.jpg[/attachment]

Có một số tiên kim loại minted cho dịp 2018 FIFA này:
----Loại colorized coins:
[attachment=2]Clipboard29.jpg[/attachment]
.....Loại coins tiêu dùng..:
[attachment=1]Clipboard31.jpg[/attachment]
[attachment=0]Clipboard32.jpg[/attachment]
Ngoài ra có một tờ FiFa 2018 test note cũng đẹp...nhằm mục địch quảng cáo...
[attachment=3]Pictures.jpg[/attachment]
---Bao giờ Việt nam mới có tên trong danh sách các đội tuyển tranh giải World Cup FIFA...?????
---Năm nay mức độ cá độ bóng đá tại Viết nam ra sao...?? Đã có ai dám nhẩy lầu chưa..??

:D :shock: :roll: