Mr. Nguyễn Hữu Hanh

Một nơi gởi gấm đôi lời vì sao lại "Nghiện" như thế.....
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Mr. Nguyễn Hữu Hanh

Post by 9PN » Mon 06 Feb, 2012 12:17 am

California ngày 6 tháng 2, 2012

To: Mr. Nguyễn Hữu Hanh
15A Tản Đà
Phường Phước Long
Nha Trang
Vietnam

PHONE 058.388.44.50 CELL 0977.419.100

Kính Bác
Hôm nay cháu mua 1 ít đồ dùng hằng ngày gởi về Bác.
Số lượng:

- 2 chai thuốc hổ trợ cá Shark Cartilage. 300 viên/1 chai
- 2 chai thuốc hổ trợ xương, Joint support. 60 viên/1 chai
- 1chai dầu cá Omega-3. 180 viên 1 chai.
- 1 chai ớt Tabasco.
- 1 chai dầu trộn rau. Wishbone, Italian.
- 2 bì thức ăn ướp gà nướng.

cháu

Chín Nguyễn
7744 Vicky Ave
West Hills, CA 91304-5444
USA

Post Reply

Return to “Tâm sự người Sưu Tầm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests