Triển lãm sưu tầm tem phiếu tại Hà Nội

Một nơi gởi gấm đôi lời vì sao lại "Nghiện" như thế.....
Post Reply
Quang Duy
Posts: 60
Joined: Mon 22 May, 2006 1:39 pm

Triển lãm sưu tầm tem phiếu tại Hà Nội

Post by Quang Duy » Thu 08 Dec, 2011 7:35 am

Lang thang trên mạng em vô tình đọc bài này, nhờ anh em ngoài HN chụp thêm các tấm ảnh tem phiếu để mở rộng tầm mắt hơn

Triển lãm tại bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/12/ ... tem-phieu/

Post Reply

Return to “Tâm sự người Sưu Tầm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests