Têt 2011

Một nơi gởi gấm đôi lời vì sao lại "Nghiện" như thế.....
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Têt 2011

Post by 9PN » Sun 06 Feb, 2011 3:26 am

Đầu năm lại gặp ngày thứ Năm nên chùa cũng vắng người. Ngôi chùa này cách nhà 10 cây số. Nếu muốn đi Little Saigon thì phải lái xe thêm 90 cây số nữa.

Đây là hình của chùa - quên tên rồi.

ImageImage

Những tượng Phật thì trong vườn của chùa.

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

Mua 1 ly cà fé rồi trở lại làm 1 hình....

ImageImage

Post Reply

Return to “Tâm sự người Sưu Tầm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest