Bảo Tàng Tiền Việt Nam - Ngày 26/05/2010 - NHNNVN tổ chức Lễ phát động sưu tầm.

Một nơi gởi gấm đôi lời vì sao lại "Nghiện" như thế.....
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Bảo Tàng Tiền Việt Nam - Ngày 26/05/2010 - NHNNVN t

Post by 9PN » Mon 24 May, 2010 12:54 amNgày 26/05/2010 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ phát động sưu tầm tài liệu, hiện vật cho Phòng Truyền thống ngành Ngân hàng, tại trụ sở chính NHNN.http://www.sbv.gov.vn/vn/home/index.jsp
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
PHÁT ĐỘNG SƯU TẦM, ĐÓNG GÓP VÀ ỦNG HỘ HIỆN VẬT, TƯ LIỆU
CHO PHÒNG TRUYỀN THỐNG NGÀNH NGÂN HÀNG

I/ Mục đích và ý nghĩa lễ phát động
Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cùng bộ máy của Nhà nước mới, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ra đời vào ngày 6/5/1951. Quá trình xây dựng và phát triển của ngành Ngân hàng gắn liền với các sự kiện lịch sử của đất nước. Hoạt động của ngành Ngân hàng đã đóng góp tích cực vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Lịch sử ngành Ngân hàng đã để lại nhiều tư liệu, hiện vật giá trị, có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ di sản và tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Bên cạnh đó, để thực hiện Quyết định số 156/2005/Q-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020, nhiều bảo tàng chuyên ngành ở nước ta sẽ được thành lập trong đó có Bảo tàng Tiền Việt Nam.
Nhằm bảo tồn và phát huy những tư liệu, hiện vật có giá trị về lịch sử truyền thống ngành Ngân hàng và lịch sử tiền tệ , với sự nhất trí của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 224/QĐ-NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2010 phê duyệt “Đề án xây dựng Phòng Truyền thống ngành Ngân hàng”.
Mục tiêu xây dựng Phòng Truyền thống ngành Ngân hàng: (i) Bảo tồn, lưu giữ các tư liệu, hiện vật có giá trị về lịch sử truyền thống ngành Ngân hàng và lịch sử tiền tệ, góp phần bảo vệ giá trị văn hóa của đất nước; (ii) Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử tiền tệ, ngân hàng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Ngân hàng; (iii) Tạo lập công trình có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng (6/5/1951-6/5/2011), làm tiền đề tiến tới xây dựng Bảo tàng Tiền Việt Nam; (iv) Quảng bá hình ảnh ngành Ngân hàng Việt Nam và lịch sử tiền tệ Việt Nam tới công chúng trong và ngoài nước
Việc thành lập Phòng Truyền thống ngành Ngân hàng là bước đầu, cơ sở để tiến tới thành lập Bảo tàng Tiền Việt Nam theo Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ.
Một nội dung quan trọng, thiết yếu của việc xây dựng Phòng Truyền thống ngành Ngân hàng là công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật. Nhiều tài liệu, hiện vật liên quan đến nội dung trưng bày của Phòng Truyền thống ngành Ngân hàng hiện đang được lưu giữ trong gia đình các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình những người nguyên là lãnh đạo chủ chốt của ngành Ngân hàng, tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng và các bảo tàng, nhà sưu tập tư nhân,...
Để Phòng Truyền thống ngành Ngân hàng thể hiện tốt và đầy đủ lịch sử tiền tệ của dân tộc Việt Nam, những thành tựu của Ngành, cũng như công sức đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của ngành Ngân hàng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ phát động sưu tầm tài liệu, hiện vật nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Ngân hàng hiến tặng, đóng góp các hiện vật, tư liệu liên quan đến lịch sử truyền thống ngành Ngân hàng và lịch sử tiền tệ Việt Nam. Các hiện vật, tư liệu lịch sử được sưu tầm sẽ được lưu giữ, trưng bày và phát huy hiệu quả nhất tại Phòng Truyền thống ngành Ngân hàng Việt Nam.
II/ Mục tiêu của Lễ phát động
Thông báo rộng rãi chủ trương xây dựng Phòng Truyền thống ngành Ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Qua đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân tích cực đóng góp, ủng hộ và hiến tặng các tài liệu, hiện vật liên quan đến lịch sử truyền thống ngành Ngân hàng và lịch sử tiền tệ thông qua các hình thức: hiến tặng, chuyển nhượng, cho mượn, sao chụp, bán lại,…
III/ Những hiện vật, tư liệu cần sưu tầm
1. Sưu tầm những tài liệu, hiện vật, kỷ vật phản ánh lịch sử truyền thống ngành Ngân hàng:
- Phim tư liệu, ảnh, băng ghi âm, ghi hình: hoạt động ngân hàng qua các thời kỳ; các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ với ngành Ngân hàng; ngành Ngân hàng trong thời kỳ hội nhập và phát triển, các sự kiện lớn và tiêu biểu của Ngành Ngân hàng trong quá trình xây dựng và phát triển.
- Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản bút tích viết tay của Đảng, Chính phủ chỉ đạo hoạt động tiền tệ ngân hàng, của các đồng chí Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ.
- Những kỷ vật, hiện vật gắn với các cơ sở, nhà máy in tiền, nơi thành lập Ngân hàng Quốc gia đầu tiên.
- Đồ dùng của các đồng chí Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ, như: sổ nhật ký, sổ tay, đồng hồ, radio, máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm, máy điện thoại, kính ngắm,….
- Các hiện vật gắn với hoạt động in tiền, hoạt động tín dụng như: bản kẽm in tiền, giấy in tiền, máy in tiền, mực in tiền, dây buộc tiền, máy đếm tiền, sổ tiết kiệm, sổ thanh toán, bao đựng tiền trong thời chiến và thời bình,…
- Các hiện vật, tư liệu gắn với hoạt động Ngành Ngân hàng trong thời kỳ kháng chiến.
- Những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho ngành Ngân hàng bao gồm: các bằng và giấy chứng nhận khen thưởng, cờ thưởng các loại, huy hiệu, kỷ niệm chương.
- Các ảnh trụ sở, các bảng biểu, sơ đồ minh hoạ.
2. Sưu tầm các đồng tiền Việt Nam và nước ngoài
- Các đồng tiền thuộc lịch sử tiền tệ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ khi xuất hiện đồng tiền đầu tiên của Việt Nam.
- Đồng tiền của một số nước đã và đang lưu hành tại Việt Nam.
- Các phim ảnh, hiện vật, tư liệu liên quan đến quá trình đúc tiền và lưu hành tiền.

Các tài liệu, hiện vật phải đảm bảo nguyên gốc, đủ các tiêu chí thông tin, là những tài liệu, hiện vật tiêu biểu, có giá trị về lịch sử, khoa học, văn hoá. Các tài liệu, hiện vật phục vụ cho việc xây dựng Phòng Truyền thống phải đảm bảo tính mỹ thuật, có khả năng bảo quản được lâu dài.
IV/ Địa điểm tiếp nhận
Tài liệu, hiện vật của các tổ chức, cá nhân hiến tặng xin gửi về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn phòng) - 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc thông báo cho Bộ phận thường trực để bố trí cán bộ đến đón nhận. Điện thoại: 04.38265587.
Các cá nhân, tổ chức có thông tin về hiện vật, tư liệu liên quan đến ngành Ngân hàng xin thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo địa chỉ trên hoặc qua địa chỉ e-mail: phongtruyenthong.nh@gmail.com..

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Các bác xem rồi đóng góp hiện vật ah...
Nhanh chân ghé đến địa điểm trên tặng hiện vật. Một ngày nào đó sẽ tự hào khi đi vào bảo tàng xem lại tờ tiền mình tặng.. :mrgreen: =D> =D> :mrgreen:


Last edited by 9PN on Mon 24 May, 2010 1:30 am, edited 3 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 24 May, 2010 1:14 am

Thêm 1 thư ngỏ nữa...
ImageNGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951-06/5/2011), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang triển khai xây dựng Phòng Truyền thống ngành Ngân hàng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản của ngành Ngân hàng và lịch sử tiền tệ Việt Nam, làm tiền đề tiến tới xây dựng Bảo tàng Tiền Việt Nam.
Để góp phần cho Phòng Truyền thống ngành Ngân hàng thể hiện đầy đủ, sinh động và hấp dẫn nội dung trưng bày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mong nhận được sự ủng hộ của các đồng chí lão thành cách mạng, các cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành qua các thế hệ; các tổ chức, cá nhân, các nhà nghiên cứu, sưu tập trong và ngoài nước còn lưu giữ những kỷ vật, tài liệu, hiện vật liên quan đến lịch sử xây dựng, phát triển của ngành Ngân hàng cũng như lịch sử tiền tệ Việt Nam bằng các hình thức: hiến tặng, chuyển nhượng, cho mượn, cho sao chụp, bán, ...
Kỷ vật, tài liệu, hiện vật mà các tổ chức, cá nhân ủng hộ sẽ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lưu giữ, trưng bày và ghi danh tại Phòng Truyền thống ngành Ngân hàng.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn phòng) theo địa chỉ:
49 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 38265587; Email: phongtruyenthong.nh@gmail.com.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

huy.doco
Posts: 14
Joined: Sat 20 Feb, 2010 8:51 pm
Location: tphcm

Post by huy.doco » Tue 25 May, 2010 3:31 pm

ồ buồn quá ở tuốc tại hà nội không thì cháu 13t này xin tăng vài món rồi :cry:
nguyen duc huy

Post Reply

Return to “Tâm sự người Sưu Tầm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests