Page 1 of 1

Cung chúc Đinh Dậu Tân niên.

Posted: Wed 01 Feb, 2017 3:54 pm
by DungDang
Như thông lệ, mùng sáu hàng năm;
Thay mặt Ban quản trị trang thông tin điện tử Gia Định cổ tiền, tôi xin gởi đến những thành viên của trang cùng những bạn bè có chung sở thích sưu tập tiền...trong và ngoài nước lời chúc đầu năm;
Như đàn gà bới đống rơm tìm từng hạt thóc. Chúng ta, những người sưu tập cũng phải đào bới cật lực để có thể sưu tập được những hiện vật độc đáo của quá khứ;
Tôi tin tưởng rằng : Chúng ta sẽ đoàn kết-chia sẻ và hạnh phúc cùng nhau trong nghiệp sưu tập cổ tiền.

Image

Thân mện