Page 1 of 1

Chúc năm Con gà mới...

Posted: Sat 14 Jan, 2017 11:46 am
by nt
CHÚC MỪNG NĂM GÀ MỚi...
Năm mới ngắm tranh nghệ thuật dân gian về con gà.....
Image
Image
Image
Image
Image
---Gà năm 2017--Đinh Dậu:
Image
---Gà năm 2005--Ất Dậu:
Image
---Gà năm 1993--Quý Dậu:
Image
Họa sĩ vẽ tem của Công ty tem không có óc sáng tạo...3 năm Dậu liên tiếp mà hình vẫn hao hao nhau..??? Copi tranh dân gian..!!!


:roll: :lol: =D>