lại thắc mắc..

Một nơi gởi gấm đôi lời vì sao lại "Nghiện" như thế.....
Post Reply
anhgon
Posts: 12
Joined: Mon 07 Oct, 2013 12:20 pm
Location: quangtri

lại thắc mắc..

Post by anhgon » Sat 14 Dec, 2013 12:56 pm

tại sao Lục địa Bắc cực không phải là vùng lảnh thổ hay của một quốc gia nào mà lại có tiền . xin cho biết loại tiền đó có giá trị trao đổi không? nước nào là ''chính chủ '' của đồng tiền đó? nhờ các bác phán hộ ạ ,,! muốn đưa hình ảnh vào đây mà không được ..

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: lại thắc mắc..

Post by nt » Sat 14 Dec, 2013 2:31 pm

anhgon wrote:tại sao Lục địa Bắc cực không phải là vùng lảnh thổ hay của một quốc gia nào mà lại có tiền . xin cho biết loại tiền đó có giá trị trao đổi không? nước nào là ''chính chủ '' của đồng tiền đó? nhờ các bác phán hộ ạ ,,! muốn đưa hình ảnh vào đây mà không được ..
-----------------
1---Thời buổi Toan Cầu hoá, Kho trí thức vô tận bầy ra trên Net cả núi mà không chịu tìm hiểu.....???:D
Xem tạm một đoạn nói về tiền Bắc Cực, may ra có khái niệm. Còn muốn biết có bao nhiêu loại tiền Cực đã phát hành thì chịu khó search Ebay..Google.....

Image

Antarctican dollars are collector's items produced by the Antarctica Overseas Exchange Office in the appearance of a national money for the continent of Antarctica. Although the bills are not legal tender in Antarctica nor any other continent or nation, the issuing company will "honor them for their face value throughout their validity period."[1] Illustrations of the currency can be viewed at the Antarctica Overseas Exchange Office website.
The Antarctica Overseas Exchange Office states it uses a portion of all proceeds from the sale of Antarctican dollars to fund organizations seeking to undertake research and humanitarian projects in the Antarctic region.[2]


Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Antarctican_dollar#

Tóm lại có thể nói tiền Cưc như một loại coupon hay novelty money trao đổi giữa nhóm làm việc tại Bắc cực với nhau...:D

2---Không biết Up hình, sao không đọc cách hường dẫn Up hình trên V-Numis..??? Câu nói này không biét bao nhiêu thành viên lập lại hoài....??? Không biết vì lý do gì mà không ai thèm đọc cả...??? Why..???
Xem mục Cách xử dụng diễn đàn: http://world.viet-numis.com/viewforum.php?f=16
:roll: :lol: 8) =D> =D>

Post Reply

Return to “Tâm sự người Sưu Tầm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest